A szingapúri szintézismodell múltja, jelene és jövője – Vízió, diplomácia, reziliencia és fenntarthatóság

Aigner Iván (2021) A szingapúri szintézismodell múltja, jelene és jövője – Vízió, diplomácia, reziliencia és fenntarthatóság. Faculty of International Management and Business.

[thumbnail of BGE KKK 2021 DD Aigner Ivan Szingapuri szintezismodell.pdf] PDF
BGE KKK 2021 DD Aigner Ivan Szingapuri szintezismodell.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (3MB)

Abstract

A diplomácia a különböző aktorok közötti – érdekszövetségek és érdekütközések mentén zajló – interakciók arénáiban a hidakat képező moderátor és mediátor. A siker záloga minden esetben az – adottságokra építő – erő különböző formáinak, a komparatív előnyöknek a finomra hangolt alkalmazása. Korunkban a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb szakága a gazdasági diplomácia, amelynek eredményességéhez kiváló kommunikációs és kapcsolatépítési képességek szükségesek. A globális tengeri kereskedelem legforgalmasabb kereszteződésében, a Malaka-szorosban fekvő Szingapúr vitathatatlanul a műfaj úttörője és mintaállama egyben.Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy miként lépett a csupán másfél budapestnyi területen elterülő városállam a fejlődés és a válságkezelés mesterfokára, illetve azt, hogy mivel tudja kivételes státusza megőrzését biztosítani a délkelet-ázsiai régióban és a világban egyaránt fokozódó feszültségek, globális történések közepette. Az egyedülálló(an sikeres) szingapúri szintézismodell elemeinek elemzése feltárja, hogy miként vált a legeredményesebb „kistigris” a globális értékláncok szövevényes hálózatának egyik kardinális csomópontjává, Délkelet-Ázsia regionális és elosztóközpontjává. Az alkalmazott módszertan tekintetében, kutatásom alapját a több mint 200, magyar és idegen nyelvű szekunder forrás (szakkönyvek, tanulmányok, elemzések, folyóiratcikkek, biográfiák, hivatalos statisztikák, dokumentumfilmek) adta. Ezeket egészítettem ki – a fellelhető szakirodalomban tett megállapításokat alátámasztó – kvalitatív kutatással, a diplomácia, a közigazgatás, az üzleti élet, a biztonságpolitika és az akadémiai kutatás területén tevékenykedő, a témában jártas és személyesen érintett, összesen hét szakemberrel lefolytatott, félig strukturált típusú mélyinterjú formájában. A szerkezeti felépítés szempontjából a vizsgálódás a városállam történelmi távlatba helyezésével indul, majd sorra veszi azokat a meghatározó elemeket, amelyek Szingapúr példátlan fejlődését lehetővé tették. A földrajzi elhelyezkedéséből és a méretéből fakadó biztonságpolitikai aspektusok (honvédelem, szövetségi rendszer, regionális és globális együttműködés) elemzését követően a gazdag diplomáciai eszköztár bevetésével megvalósított érdekérvényesítésre helyeződik a fókusz. Megkerülhetetlen a nyitottsága és kereskedelemfüggősége révén kifejezetten volatilis és vulnerábilis szigetország gazdasági, társadalmi és geopolitikai kihívásait felerősítő koronavírus-járvány hatásainak, illetve a kormányzati válságkezelésnek az analízise.Regionális kereskedelmi és elosztóközpontot betöltő szerepén felül (a világ összes multi- és transznacionális vállalatának délkelet-ázsiai hídfőállása) több tekintetben is tekinthetjük a multidiszciplinárisan értelmezett fenntartható fejlődés úttörőjének (környezettudatos gazdálkodás, a digitális átalakulás proaktív képviselete és kormányzati támogatása). A jövőorientált gazdasági tevékenység (biotechnológia, digitalizáció, high-tech ágazatok), valamint az arra hangolt oktatás (szakemberképzés) révén élénk, nemzetközi együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztés folyik a rangos egyetemeken csakúgy, mint a külön városrészben létesített klaszterekben, magas hozzáadott értéket képviselő startup-hubbá, az Ipar 4.0 egyik fellegvárává téve a globális vérkeringés megkerülhetetlen csomópontját.Szingapúr kétségkívül és sok szempontból a kiválóság példája, számos területen követendő etalon. A lehetetlennel dacolva a városállam a legjobb gyakorlatok alkalmazásával, kudarcaiból tanulva megalkotta a sikeres nemzet receptúráját. Az állandó teljesítményfokozás, az előrelátó felkészültség, a társadalmi szerződésen alapuló kohézió erősítése, illetve a megújulási képesség a sikertörténet magasabb szintű és feltartóztathatatlan folytatását sejteti. A diplomáciai eszköztár teljes spektrumának felhasználásával a kapcsolatépítés és a kapcsolatápolás mestere. Kiterjedt partnerhálózata révén megvalósuló globális beágyazottsága, szerteágazó külföldi érdekeltségei, közvetítő szerepe csakúgy, mint a különböző nemzetközi szervezetekben való aktív szerepvállalása megkerülhetetlen tényezővé teszik. A kutatásom során arra a megállapításra jutottam, hogy a szingapúri „csoda” megfejtéséhez az egyes elemek önmagukban nem, csak összefüggésükben értelmezhetők. Különutassága révén nem illeszthető bele a nemzetközi kapcsolatok nagy elméleteibe, ezért holisztikus szemlélettel, multidiszciplináris vizsgálódás keretében végeztem el a megismert adatok, események, átfogó folyamatok, szakértői elemzések és vélemények szintézisét.Szingapúr évtizedek óta számos nemzetközi felmérés és rangsor élmezőnyében foglal helyet. Vizsgálódásom eredményeképpen, a jövőbe mutató, innovatív stratégiája alapján ebbéli pozíciójának a tartós megőrzése prognosztizálható, nem kevésbé annak köszönhetően, hogy az okos város prototípusa. A személyi kultusztól mentes városállam a pragmatizmus, a meritokrácia és a multilateralizmus elkötelezett híve. Minőségi diplomáciai tevékenysége azonban nemcsak saját prosperálását biztosítja, hanem benchmarking szempontjából is kiváló hivatkozási pont más országok, így akár hazánk számára. A stratégiai vízió kidolgozása és konzekvens megvalósítása, valamint a kölcsönösség, azaz a tiszteleten, az átláthatóságon, a kiszámíthatóságon alapuló partneri viszony a hosszú távú és reziliens fejlődési pálya bejárásának az előfeltétele.

Institution

Budapest Business University

Kar

Faculty of International Management and Business

Department

Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

Nemzetközi Tanulmányok

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Dr. Kiss Rajmund
Belső
Oktató; Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék; KKK
Magasházi Anikó Terézia
Külső
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: benchmarking, biztonságpolitika, Délkelet-Ázsia, diplomácia, fenntarthatóság, gazdaságdiplomácia, globális hálózatok, high-tech, koronavírus-járvány (COVID-19), Lee Kuan Yew, multikultúra, nemzetközi kapcsolatok, okos város, oktatás, regionális együttműködés, stratégiai vízió, szabadkereskedelem, Szingapúr, társadalmi szerződés, transzparencia, válságkezelés
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2021. Sep. 22. 08:32
Last Modified: 2022. Aug. 23. 11:26

Actions (login required)

View Item View Item