Az önkormányzat helyi adórendszerének a felépítése és a gépjárművek adóztatása

Batha Adrienn (2015) Az önkormányzat helyi adórendszerének a felépítése és a gépjárművek adóztatása. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of batha_adrienn_2015maj.pdf] PDF
batha_adrienn_2015maj.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

Szakmai gyakorlatomat az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalnál végeztem. Kiemelt fontosságúnak tartom az önkormányzatok szerepét a mai gazdaságban. Úgy vélem, speciális szerepet töltenek be a gazdaság, valamint a társadalom életében. Hozzájárulnak az államcélok megvalósításához, illetve elősegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését, így elmondható az, hogy a demokratikus államok nélkülözhetetlen része. Napjainkban azonban az állam egyre kevesebb juttatással támogatja működésüket, így nagyobb teher hárul rájuk, ezáltal nehezebben őrzik meg gazdasági önállóságukat. Nehéz helyzetben vannak, ugyanis el kell látniuk mindazon közfeladatokat, amelyeket a jogszabály rájuk ruházott, az ehhez szükséges források egy részét pedig a polgárok zsebeiből kell „kivenni”. Ezeket a forrásokat részben a kivetett adók és átengedett központi adók formájában szerzik meg. Szakdolgozatomban a helyi adókat mutatom be, valamint egy átengedett központi adót, a gépjárműadót. Választásom azért esett az önkormányzat helyi adórendszerére, mivel úgy gondolom, hogy a helyi adók kapcsot jelentenek a lakosság és az önkormányzat között. Mindennapjaikat jelentősen befolyásolják és érintik. Az Önkormányzat autonómiája az adókivetés lehetőségében rejlik, ugyanakkor a kötelező feladatokat el kell látniuk, így bizonyos értelemben a helyi adók bevezetése kényszerré vált. Összefoglalva megállapítható, hogy az önkormányzati önállóság csak akkor teljesedhet ki, ha az gazdaságilag is megfelelően alá támasztott. Ez utóbbihoz pedig az egyik legjobb eszköz a települések önálló helyi adóztatási jogának a biztosítása. Azonban nem elegendő pusztán az, hogy az állam az adóztatás monopóliumáról lemondva az önkormányzatok részére is biztosítja az önálló adókivetés lehetőségét, szükséges az is, hogy ezt az önkormányzati alapjogot olyan tartalommal töltse ki a hatályos adójogi szabályozás, amely új lehetőségeket képes adni az önkormányzatok gazdasági megalapozásának és pénzügyi önállóságának. Ennek a megteremtése érdekében hazánkban is van még bőven tennivaló. Dolgozatom négy dimenzió mentén épül fel. Számos hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintésével célomként tűztem ki, hogy bemutassam a mai önkormányzati rendszert, annak működését, hatáskörét, kötelező és önként vállalt feladatait. Ezen kívül foglalkozom a helyi adórendszer bemutatásával is. Szakdolgozatom megírása során a legfontosabb jogszabályokat használtam fel, többek között az 1990. évi LXV. törvényt a helyi önkormányzatokról, amely megalkotásával lefektették az alapokat egy modern önkormányzat működéséhez, ezzel megteremtve működésük jogi kereteit, amely által megnövekedtek alapjogaik. Munkám során fontosnak tartottam, hogy bemutassam a helyi adóztatás nemzetközi gyakorlatát. Ezt két oldalról vizsgáltam: egyrészt más országok helyi önkormányzatának és adórendszerének feltárásával, másrészt pedig az Európai Unió hatását próbáltam tükrözni a magyar helyi önkormányzatokra nézve. Dolgozatomban elsődleges célként tűztem ki, hogy bevonjam a helyi adózók körét, amelyet primer kutatás során, kérdőív segítségével próbáltam megvalósítani. Ennek során adatokat gyűjtöttem a település adózó vállalkozásaitól, adózási szokásaikról, illetve véleményükről.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Dr. Antal Anita
UNSPECIFIED
főiskolai docens

Item Type: Final paper
Uncontrolled Keywords: helyi önkormányzat, adópolitika, helyi adók, gépjárműadó, nemzetközi adójog, Őriszentpéter (Vas)
Depositing User: Szabó G. Tibor
Date Deposited: 2015. May. 21. 09:32
Last Modified: 2015. Sep. 04. 09:59

Actions (login required)

View Item View Item