Toborzás-Kiválasztás IT területen a Pandémia hátterében

Mazán Sára Csilla (2020) Toborzás-Kiválasztás IT területen a Pandémia hátterében. Faculty of Finance and Accountancy.

[thumbnail of Mazán_Sára_Csilla_JELG4C_Nappali_EE_Szakdolgozat.pdf] PDF
Mazán_Sára_Csilla_JELG4C_Nappali_EE_Szakdolgozat.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)
[thumbnail of BA_TO_Mazán_Sára_Csilla_JELG4C.pdf] PDF
BA_TO_Mazán_Sára_Csilla_JELG4C.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (199kB)

Abstract

A szakdolgozat részletes vázlata: Bevezetés Toborzás és kiválasztás, mint szolgáltatás ·       A toborzás általános fogalma és folyamata ·       A kiválasztás általános fogalma és folyamata ·       Szolgáltatás megjelenése Magyarországon Munkaerő kihelyezés,-kölcsönzés,-közvetítés ·       Munkaerő kiszervezés o   Jogviszonyok ·       Munkaerő kölcsönzés ·       Munkaerő közvetítés ·       Előnyök és hátrányok A magyar munkaerőpiac helyzete az elmúlt 10 évben ·       Munkanélküliség ·       Foglalkoztatottság alakulása iskolai végzettségek alapján ·       Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek régiónként ·       Koronavírus és a magyar munkaerőpiac Az IT szektor ·       Információs és kommunikációs szektor Magyarországon ·       Munkaerőpiaci helyzete napjainkban A Kutatás ·       A kutatás irányvonala ·       Kutatási módszertan ·       Mérések o   A munkavállalókra irányuló kérdőíves kérdések o   IT vezetőkre irányuló interjú kérdések o   IT területen toborzással foglalkozó vezetők felé irányuló kérdések ·       Kvantitatív kutatási eredmények o   Munkanélküliség, foglalkoztatottság, foglalkoztatási forma o   Munkavállalók munkáltatóval szembeni elvárásai o   Váltási hajlandóság o   Munkavállalók anyagi helyzete Covid-19 alatt o   Munka-magánélet és Covid-19 ·       Kvalitatív kutatás eredményei o   Munkanélküliség, foglalkoztatottság, foglalkoztatási forma o   Munkavállalók munkáltatóval szembeni elvárásai o   Váltási hajlandóság o   A toborzási megbízások és elhelyezések alakulása a koronavírus alatt ·       Kutatási eredmények összevetése o   Munkanélküliség, foglalkoztatottság, foglalkoztatási forma o   IT munkavállalók elvárásai o   Állásváltási hajlandóság o   IT szakemberek elhelyezkedése új pozícióban Összefoglalás Irodalomjegyzék ·       Szakirodalom ·       Források ·       Egyéb dokumentumok ÖsszefoglalásSzakdolgozatom a jelenlegi pandémiás helyzet hatását vizsgálta IT területen toborzás és kiválasztás témakörben.        A munkaerő kiválasztás és toborzás, mint szolgáltatás megjelenésének és folyamatainak áttekintésével foglalkoztam, kitértem ezen szolgáltatások típusaira (közvetítés, kölcsönzés, kiszervezés) emellett a lehetséges előnyeire és hátrányaira a jogviszonyok típusainak bemutatása mellett. Bemutattam a munkaerőpiac alakulását az elmúlt tíz évben, főként a Központi Statisztikai Hivatal adataira támaszkodva, vizsgálva a foglalkoztatottság alakulását, munkanélküliséget, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulását régiónként és iskolai végzettség szerint, illetve a koronavírus okozta munkaerőpiaci hatásokat.   Kitértem az Információs és kommunikációs nemzetgazdasági ágazatra és a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetére Magyarországon.   Majd szakdolgozatom kutatásról szóló fejezetét négy kutatási kérdés feltevésével kezdtem. Első a munkanélküliség, foglalkoztatás és foglalkoztatási formát és ezekben történt esetleges változásokat vizsgálta. A második, a munkavállalók új munkahely felé támasztott elvárásaiban történt változásokat mérte fel. A harmadik a munkaváltási hajandóságot vizsgálta. Végül a negyedik feldolgozta a toborzási megbízások és elhelyezések alakulását a pandémiás időszakban, specifikusan IT területen.  Kutatási kérdéseim szakirodalmi alátámasztással folytattam, majd a dolgozatban alkalmazott kutatási módszertanokat is bemutattam, kitérve a mérésekre és a kutatásban résztvevőkre. Mérések címszó alatt bemutattam az öt fő témakört (jelenlegi munkahely/munkaviszony, munkavállalói elvárások, foglalkoztatottság, anyagi biztonságot és munka-magánélet egyensúly) melyek alapján vizsgáltam a pandémiás időszak hatását a munkavállalókra és munkaadókra IT területen. Emellett csatoltam a kutatási módszertanban alkalmazott kvantitatív és kvalitatív kutatási kérdéseket is. Kvantitatív eredmények szemléltetésére a kérdőív alapján készült diagramokat használtam, kitérve a kvalitatív kutatásban résztvevők véleményeire, azaz az interjún résztvevő, IT vezetők és toborzási       vállalat vezetőinek álláspontjaira is, hogy a kutatási kérdések megválaszolásánál ok-okozati összefüggéseket is szemléltetni lehessen. Kutatási eredmények összevetéséről szóló utolsó alfejezetben összehasonlítottam a kérdőívet kitöltők és az interjún részvevők válaszait, majd összesítéskor a kutatási kérdéseket e két nézőpontból válaszoltam meg. Emellett kitértem arra, hogy mi az amin változtatni érdemes, a kutatás reprezentativitásának növelése érdekében, hogy még átfogóbb képet kapjunk a pandémia munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól.  

Institution

Budapest Business University

Kar

Faculty of Finance and Accountancy

Department

Menedzsment Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

Emberi Erőforrások

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Markovics Mária
Külső
UNSPECIFIED
Dr. Szászvári Karina Ágnes
Belső
egyetemi docens, Menedzsment Tanszék, PSZK

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: emberi erőforrás - munkaerő, foglalkoztatottság, informatika, magyar munkaerőpiac szerkezete, toborzás, vírusok
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2021. Mar. 16. 13:12
Last Modified: 2021. Mar. 16. 13:12

Actions (login required)

View Item View Item