Az érzelmi intelligencia és a vezetői változáskezelés összefüggései a Covid-19 koronavírus járvány kapcsán

Papfalvy Bori Janka (2020) Az érzelmi intelligencia és a vezetői változáskezelés összefüggései a Covid-19 koronavírus járvány kapcsán. Faculty of Finance and Accountancy.

[thumbnail of Szakdolgozat_Papfalvy_Bori_Janka.pdf] PDF
Szakdolgozat_Papfalvy_Bori_Janka.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)
[thumbnail of BA_TO_Papfalvy_Bori_Janka_BVYVST.pdf] PDF
BA_TO_Papfalvy_Bori_Janka_BVYVST.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (270kB)

Abstract

E dolgozat célja, hogy bemutassa a személyiség alapú érzelmi intelligencia és a vezetői változáskezelés összefüggéseit a Covid-19 koronavírus első hulláma kapcsán. A dolgozatban bemutatásra kerülő kutatás primer és szekunder módszerekkel keresi a választ arra, hogy milyen szerepet játszott az érzelmi intelligencia a vezetők változáskezelésében. A kérdés relevanciáját bizonyítja, hogy a technológia rohamos fejlődése és a természeti katasztrófák számának növekedése révén a XXI. század számos változást hozott és fog hozni. Ahhoz, hogy a szervezetek megfelelően reagálni tudjanak az egyre gyakrabban bekövetkező változásokra, szükség van olyan vezetőkre, akik eredményesen kezelni tudják a változásokat. Fontos szerepe van a vezetőknek például a beosztottak változásokkal kapcsolatos érzéseinek kezelésében, a beosztottak változással szembeni ellenállásának leküzdésében, és a beosztottak változással kapcsolatos magatartásának megváltoztatásában. A kutatás abból a feltevésből indul ki, hogy a változáskezelés sikerére hatással van a vezető személyisége, személyiségvonásai, érzelmi intelligenciája. A kutatás kvantitatív módszert alkalmaz, a mintavétel fajtája nem valószínűségi, kvótás mintavétel. A vizsgált hipotézisek az alábbiak: H1: A vezetők érzelmi intelligenciája hatással volt a Covid-19 koronavírus járvány első hullámával járó változáskezelési munkájukra. H2: A magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező vezető jobban kezelte a Covid-19 koronavírus első hullámával járó változásokat, mint az alacsonyabb érzelmi intelligenciával rendelkező.  H3: Az érzelmi intelligenciát alkotó 15 személyiségjegyből egyes jegyek nagyobb hatással voltak a vezetők Covid-19 koronavírus első hullámával járó változáskezelési munkájára, mint más személyiségjegyek. A minta 64 fős, a megkérdezettek mindegyike nonprofit vagy forprofit szektorban tevékenykedő vezető. A minta kor, nem és vezetői tapasztalat szerint közel normális eloszlású, azonban nem reprezentatív. A kutatás online kérdőív formájában valósult meg; a vezetők 176 kérdésre adtak választ. A kérdőív első részeként a nemzetközileg elismert TEIQue személyiség alapú érzelmi intelligencia tesztet töltötték ki, a második felében pedig a Covid-19 koronavírus első hulláma alatti vezetői változáskezeléssel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. A kapott válaszok jellemzően normális eloszlásúak. A megkérdezett 64 vezető esetében a globális érzelmi intelligencia és az összesített változáskezelés közti kapcsolat közepes erősségű (r=0,45), mely alapján a H1 és a H2 hipotézisek részben elfogadhatók. Mivel az összesített és a résztényezőkre bontott változáskezeléssel az érzelmi intelligenciát alkotó személyiségjegyekből a társas tudatosság, az érzések észlelése, az optimizmus és a boldogság erősebb kapcsolatban állt, mint a többi személyiségjegy, így a H3 is részben elfogadható. A hipotézisek teljes mértékű elfogadásához azonban egy nagy és reprezentatív mintán alapuló kutatásra van szükség, mely mélyebben vizsgálja a vezetői változáskezelés eredményességét. E dolgozat kiindulópontját képezheti egy átfogóbb kutatásnak, amely további összefüggéseket világítana meg a vezetők érzelmi intelligenciája és változáskezelési eredményessége között. Az eredmények alapján pedig kialakítható lenne egy olyan széleskörben alkalmazott vezetőképzési módszer, mely irányzottan az érzelmi intelligenciát fejleszti a sikeresebb változáskezelés érdekében.

Institution

Budapest Business University

Kar

Faculty of Finance and Accountancy

Department

Menedzsment Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

Emberi Erőforrások

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Balog Katalin
Külső
UNSPECIFIED
Göndör András
Belső
óraadó tanár, Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: Covid-19 koronavírus járvány, érzelmi intelligencia, válságmenedzsment, változásmenedzsment, vezetői változáskezelés
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2021. Mar. 16. 12:55
Last Modified: 2021. Mar. 16. 12:55

Actions (login required)

View Item View Item