Az Antók Nyomdaipari Kft. vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján

Tóth Réka (2015) Az Antók Nyomdaipari Kft. vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of tóth_réka_2015maj_publikus.pdf]
Preview
PDF
tóth_réka_2015maj_publikus.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Szakdolgozatom témájául az Antók Nyomdaipari Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzését választottam, melyet a beszámolók adatai alapján, a véleményem szerint leginkább átfogó és releváns képet festő mutatószámok elemzésével mutattam be. Dolgozatom céljaként ezen vállalkozás minél részletesebb megismerését, a mérleg és eredménykimutatás adatait felhasználva komplex gazdasági következtetések levonását tűztem ki. A számviteli politika bemutatása után, mely minden vállalati elemzés alapköve, a társaság külső környezetét vizsgáltam, majd a vállalat tevékenységét elemeztem különböző területekre fókuszálva. A likviditási-, vagyoni-, és jövedelmet mérő mutatószámokon kívül, a fedezeti pont számítás módszerével, annak jelentőségével, valamint a felszabadított tőke mértékét jelentő értékcsökkenési leírás árbevételben történő realizálásának fontosságával foglalkoztam részletesebben. Elemzésem során a mérleg és eredménykimutatás adatait, illetve a kiegészítő mellékletben található információkat vettem figyelembe, melyeket a vállalkozás celldömölki telephelyén tett többszöri látogatás, valamint a cég gazdasági vezetőjével folytatott konzultációk alkalmával igyekeztem tovább mélyíteni. Elemzésem időbeli kerete a 2010-től 2014-ig terjedő időszak. Úgy gondolom, hogy ez az öt év kellő információt tartalmaz ahhoz, hogy megalapozott és lényeges következtetéseket vonjak le a vállalat működését tekintve. A vállalat tevékenységét tekintve, azzal a specialitással rendelkezik, hogy az általa előállított termékek felvevőpiacát a vállalati szféra egy rendkívül szűk keresztmetszete adja, ezáltal az elosztott és rugalmatlan. Ebből fakadó pozitívum, hogy kevés számú versenytárssal rendelkezik. A konkurensekkel szembeni előnyét pedig az anyavállalat biztosítja, amely Hollandia legjelentősebb nyomdaipari üzeme. A vállalkozás tevékenységéről elmondható, hogy a vizsgált öt év során a költséggazdálkodás területén pozitív változásokon ment keresztül. A költségek legnagyobb részét képező anyagköltséget jelentősen csökkenteni tudta az egyik termelő gépsoron végzett fejlesztésnek köszönhetően. A termelés anyagfelhasználásának optimalizálásában a készletnyilvántartás szoftveres fejlesztése is szerepet játszott. A vállalkozás a bérköltségek tekintetében is optimálisabb eredményt tudott elérni. Ezzel együtt befektetett eszközök kihasználtsága is folyamatosan növekedett az öt év alatt, aminek következtében nagyobb teljesítményt tudott elérni a vállalkozás. A fenti pozitív változások azonban kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a vállalkozás saját tőkeszerkezetében változás történjen, mivel a folyamatos veszteséges működés miatt, a vizsgált időszak alatt a mérleg szerinti eredmény végig negatív értéket mutatott. Ennek következtében a vizsgálat első évétől negatív értékű eredménytartalék egyre alacsonyabb értékre süllyedt, amely a saját tőke szerkezetét tovább rontotta. A fedezeti pont vizsgálatáról azonban elmondható hogy pozitív eredményt hozott, ugyanis a fedezeti összeg eléréséhez 2014-ben nagyságrendekkel kisebb volumennövekedésre lett volna szükség, mint 2013-ban. A vállalkozás likviditása a vizsgált első négy év tekintetében elégtelennek mondható, a 2014-es évben azonban a rövidtávú likviditás kielégítő, köszönhetően a 2014-es operatív cash-flow pénzeszköz többletének. Valószínűsíthetően ezen mutatók annak tükrében, hogy az Antók Nyomdaipari Kft. Hollandia egyik legjelentősebb nyomdaipari konszernjének tulajdona, nem hordoznak akkora kockázatot, mint amekkorának a mutatószámok alapján feltételeznénk. Azonban a vállalkozás külső minősítésekor a fenti mutatók rendkívül rossz képet festenek a vállalkozás pénzügyi helyzetéről. Amennyiben a vállalkozás olyan távlati tervekkel rendelkezik, melynek során külső finanszírozást kényszerülne igénybe venni, a likviditási mutatók javítása elengedhetetlen lenne. A fentiek alapján elemzésem végső következtetése, hogy a vizsgált öt év során a vállalkozás nem szokványos működési struktúrával rendelkezett, mivel jövőjét elsődlegesen a tulajdonosi érdekeltség határozta meg. A tulajdonosi szándékot tükrözte, hogy amennyiben a saját tőke nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a beszámolót elfogadó taggyűlés alkalmával a tulajdonosok döntöttek annak rendezéséről, és meghozták a kellő intézkedéseket, valamint 2014-ben komfort levél kibocsátásával támasztották alá a vállalkozás folytatásának elvét.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Simonné Romsics Erika
UNSPECIFIED
számviteli mestertanár

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: mérlegelemzés, pénzügyi mutatók, hitelbiztosíték - hitelfedezet, vagyoni helyzet, jövedelmezőség - jövedelmi helyzet, nyomdászat - nyomdaipar, komplex gazdasági elemzés, eredménykimutatás (számviteli beszámoló része)
Depositing User: Góczán Judit
Date Deposited: 2015. May. 15. 12:38
Last Modified: 2015. Sep. 04. 09:51
URI: http://dolgozattar.uni-bge.hu/id/eprint/2938

Actions (login required)

View Item View Item