Vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatások elszámolása a Lissé Édességgyár Kft-ben

Martinecz Mária Mónika (2015) Vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatások elszámolása a Lissé Édességgyár Kft-ben. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of martinecz_mária_mónika_2015maj_titkos.pdf] PDF
martinecz_mária_mónika_2015maj_titkos.pdf
Hozzáférés joga: Repository staff only until 2100.

Download (5MB)

Abstract

A számviteli területen végzett munkám során megismertem a kis- és középvállalkozások működését. A számukra elérhető finanszírozási lehetőségeket kerestem, hogy melyek azok a források, amik segítséget nyújthatnak fejlesztési elképzeléseik megvalósításában. Olyan – már megvalósult és lezárult- projekt bemutatása volt a cél, amin keresztül megvizsgálhatjuk a fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatások hatását a fenntartható növekedésre, ezen keresztül a foglalkoztatás bővítésére egy gazdasági fejlettségben elmaradottnak tekinthető régióban. Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások társadalmi és gazdasági szerepe elismert. Magyarországon a regisztrált vállalkozások 99,8 %-a e körbe sorolható. Általában tőkehiánnyal küzdenek, fejlesztéseik megvalósításához külső források megszerzésére van szükségük. Az uniós támogatások közvetlenül vagy nemzeti, regionális közvetítéssel jutnak el az érintettekhez. A konkrét célok megvalósítását segítő támogatások alapvető kritériuma a fenntarthatóság, és hozzáadott értéket kell képviselnie. A finanszírozás eszközei a strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap), melyek elsődleges célkitűzése a fejlettségben mutatkozó különbségek csökkentése, a társadalmi és gazdasági kohézió elősegítése. Az Unió hét éves ciklusokban határozza meg a prioritásokat, a nemzeti szintű tervek elkészítése során ezeket szem előtt kell tartani. A gazdaságilag elmaradott térségekben (konvergencia régiók) a KKV-k beruházásai közvetlenül is támogathatók. A projektek kiválasztása a tagállamok hatásköre. A Lissé Édességgyár Kft. kisvállalkozásnak minősülő társaság, 2005-ben alapították, fő tevékenységi köre az édességgyártás. Legfontosabb termékük a különböző ízekben kapható kókuszrúd, ugyanakkor szaloncukrot is nagy mennyiségben gyártanak. 2009-2012. között rendkívül gyors fejlődés jellemezte a céget, melynek következtében megközelítették az egymilliárdos forgalmat, az alkalmazottak létszáma pedig meghaladta a hatvan főt. A fejlődés hátterében álló vissza nem térítendő fejlesztési célra kapott támogatások közül a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „Telephelyfejlesztés” című pályázatuk elszámolását vizsgáltam. A kiírás célja a kis- és középvállalkozások működési helyszínének fejlesztése, a régió foglalkoztatási helyzetének javítása, a vállalkozások tőkeellátottságának javítása és ezáltal megerősítése. A Lissé Édességgyár Kft. a korábban bérelt, majd megvásárolt telephelyet kívánta felújítani, bővíteni, valamint a gyártáshoz használt termelő gépeket beszerezni. A projekt megvalósítására, annak vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozására a közreműködő szervezet és a vállalkozás támogatási szerződést kötött, amely tartalmazta a projekt tárgyát, a megvalósítás időszakát, az elszámolható költségeket, és egyéb alkalmazandó előírásokat. A támogatások hatással vannak egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, ezért szabályozni szükséges megjelenésüket a pénzügyi kimutatásokban. A nemzetközi gyakorlatban az IAS 20-as standard előírásai az irányadóak, nemzeti szinten pedig a 2000. évi C. törvény. A támogatások eredményt befolyásoló elszámolása hasonló, azonban különbségek is vannak a két szabályozás közt. A fejlesztési célú támogatásokat a számviteli törvény szerint a rendkívüli eredmény javára kell elszámolni a pénzmozgással egyidejűleg, majd halasztott bevételként el kell határolni. Az elhatárolás feloldása az eszközhöz kapcsolódó költségek, ráfordítások megjelenésének arányában történik. A kapott támogatással az eszköz értéke nem csökkenthető. Jogszabály előírhatja a saját tőke javára történő elszámolást. A nemzetközi előírások két módszer alkalmazását teszik lehetővé. A bruttó elszámolás során a támogatás összege halasztott bevételként kerül elszámolásra, majd az értékcsökkenési leírás arányában egyéb bevételként jelennek meg a könyvekben. A nettó elszámolás során a tárgyi eszköz értékéből levonva a támogatás összegét kapjuk az eszköz bekerülési értékét, így a támogatás az alacsonyabb eszközérték után elszámolt értékcsökkenési leírásban jelenik meg az eredményben. A nemzetközi számviteli előírások a kapott támogatások saját tőke javára történő elszámolást nem teszik lehetővé. A Lissé Édességgyár Kft. telephelyének felújítása és az új gyártóegység építése a számviteli előírásoknak megfelelően került elszámolásra. A termelőgépek beszerzése során néhány esetben a törvénynek nem megfelelően történt a nyilvántartásba vétel, azonban az üzleti év egyszerűsített éves beszámolójára ez nem volt hatással. A projekttel kapcsolatban támogatási előleget kapott a vállalkozás, melyet nem kötelezettségként mutattak ki, hanem egyéb bevételként. A kapott támogatásokat a jóváírás napján egyéb bevételként számolták el, amely ellentétes a törvényi előírással. Év végén passzív időbeli elhatárolásuk megtörtént. Egyéb bevétellel szembeni feloldásuk nem minden esetben az adott év terhére elszámolt költség, ráfordítás arányában történt, azonban az eltérésekből adódó hibát a vállalkozás feltárta, nem ítélte jelentősnek, ezért a tárgyévi eredmény terhére elszámolta. Összességében megállapítható, hogy a téves elszámolások az üzleti éveket záró egyszerűsített éves beszámolók adatait nem befolyásolták. A Lissé Édességgyár Kft. életében a vizsgált időszakban jelentős fejlődést tapasztalhattunk. A cég felismerte a külső forrásbevonás kedvező lehetőségét, és a kapott eszközökkel eredményesen gazdálkodott. A megvalósult fejlesztés után újabb célkitűzésekre koncentráltak, melynek eredményeként 2012-ben ismét nagy volumenű beruházást sikerült megvalósítaniuk. A lendületes fejlődés nem ért véget, a megújulás igénye és szükségessége stratégiájuk alapköve, mert úgy vélik, „ami ma lehetetlen, az holnap megvalósulhat” (Öveges József).

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Simonné Romsics Erika
UNSPECIFIED
számviteli mestertanár

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: kis- és középvállalkozások, EU támogatás - EU pályázat, számviteli elszámolás (költségek, kötelezettségek stb. elszámolása), Lissé Édességgyár Kft. (Keszthely), halasztott bevételek, édesipar, Keszthely (Zala), pályázat - pályázati tevékenység, projekt - projekttevékenység, elszámolás
Depositing User: Góczán Judit
Date Deposited: 2015. May. 15. 12:13
Last Modified: 2015. Sep. 04. 11:51

Actions (login required)

View Item View Item