A szervezeti növekedés dilemmái a versengő értékek modellje tükrében

Zsiga István (2020) A szervezeti növekedés dilemmái a versengő értékek modellje tükrében. Faculty of Finance and Accountancy.

[thumbnail of Zsiga István - OJZE5R - Szakdolgozat.pdf] PDF
Zsiga István - OJZE5R - Szakdolgozat.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (6MB)
[thumbnail of Zsiga István - OJZE5R - Absztrakt.pdf] PDF
Zsiga István - OJZE5R - Absztrakt.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (47kB)

Abstract

A szervezeti kultúra, mint témakör, rendkívül népszerű kutatási területté vált az elmúlt négy évtizedben. Rengeteg tanulmány, könyv, cikk és egyéb szakirodalom foglalkozik és foglalkozott a témakörrel. Így az sem meglepő, hogy a mai napig a kultúra fogalmára hozzávetőlegesen csaknem 160 különböző definíció született. A dolgozat alapvető témája a kultúra, a szervezeti kultúra, továbbá célja egy vizsgált szervezet kulturális jellemzőinek feltérképezése, ezáltal képes egy átfogó képet nyújtani annak kultúrájáról. A szakdolgozat bemutatja, hogy a szervezetben munkálkodó tagok milyennek ítélik meg a jelenlegi kultúrát, illetve kitér arra is, hogy milyen kultúrát tartanak ideálisnak. Tekintve, hogy egy szervezet struktúrája, stratégiája, illetve ezek változása együtt járnak a szervezeti kultúra változásával, a feltérképezésből származó következtetések meglehetősen hasznos információkat és eszközöket tárnak fel a vállalkozás vezetése számára, hiszen ezek alapján lehetséges a szervezeti változtatások átgondolt megtervezése és véghezvitele. Az első fejezetekben elsősorban arra fókuszál a dolgozat, hogy megalapozza a további fejezetek elméleti hátterét. Ismerteti a kultúra általános és specifikus definícióit, valamint tisztázza a témához kapcsolódó alapfogalmakat. Ezt követően a szervezeti kultúra fogalmának ismertetésére kerül sor, amiben a szakirodalmi kutatás részletesen kitér az ismert szervezeti kultúra modellekre, valamint részletezésre kerülnek azok a pontok, melyek rávilágítanak arra, hogy mi alapján alakul ki a szervezeti kultúra, és hogy milyen típusai fedezhetők fel egyes szervezeteknél. Az alapok áttekintését követően a vizsgált szervezet bemutatásán és elemzésén keresztül vizsgálható, hogy egyes szituációk és feltételek milyen szervezeti kultúra változást idéznek elő a vállalkozás életében. A kutatás a dolgozat céljának megfelelően arra keresi a választ, hogy milyen jellemzőkkel bír a vizsgált szervezet jelenlegi kultúrája, illetve, hogy a szervezeti tagok milyen kultúrát vélnek ideálisnak. Ennek részeként kérdőíves felmérésre került sor, mely a Cameron és Quinn kutató páros által kidolgozott, a versengő értékek keretrendszere szervezeti kultúra modellre (CVF– Competing Values Framework) épülő, a szervezeti kultúra felmérésének eszköze (OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument) elnevezésű kutatási módszertan segítségével valósult meg. A módszertan egyszerre alkalmas egy szervezet aktuális kultúra típusainak meghatározásához, és a szervezet által ideálisnak vélt kultúra típusok feltérképezéséhez. A felmérés eredményeként a dolgozat egy olyan kulturális dilemmát fogalmaz meg, mely rávilágít arra, miért viseli az alkalmazott szervezeti kultúra modell a versengő értékek modellje nevet. A modell négy kultúra típust határoz meg, melyek két dimenzió mentén alakulnak. A kutatás eredményeként érzékelhető, hogy az ideálisnak vélt szervezeti kultúra irányába történő változás – legyen az csak egy kultúra típust érintő változás – maga után von olyan változást is, melynek vagy a szervezet kultúrájának nézőpontjából, vagy a vállalkozás optimális működésének szempontjából hátrányos kihatása lehet a szervezetre.

Institution

Budapest Business University

Kar

Faculty of Finance and Accountancy

Department

Menedzsment Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

Vállalkozásfejlesztés

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Dr. habil. Heidrich Balázs
Belső
egyetemi tanár, Menedzsment Tanszék, PSZK
Kárpáti Péter
Külső
UNSPECIFIED
Dr. Szászvári Karina Ágnes
Belső
egyetemi docens, Menedzsment Tanszék, PSZK

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: kérdőíves felmérés, kultúra, kultúra tanulmányok, kultúraelmélet, kultúrakutatás, kultúratípusok, szervezeti kultúra, vállalati kultúra
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2021. Mar. 01. 13:50
Last Modified: 2021. Mar. 01. 13:50

Actions (login required)

View Item View Item