A dolgozói elkötelezettséget befolyásoló speciális tényezők

Bálint Bence (2020) A dolgozói elkötelezettséget befolyásoló speciális tényezők. Faculty of Finance and Accountancy.

[thumbnail of A dolgozói elkötelezettséget befolyásoló speciális tényezők.pdf] PDF
A dolgozói elkötelezettséget befolyásoló speciális tényezők.pdf
Hozzáférés joga: Repository staff only until 2025. December 07..

Download (2MB)
[thumbnail of Titoktartási kérelem.pdf] PDF
Titoktartási kérelem.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (406kB)
[thumbnail of Témavázlat és összefoglalás.pdf] PDF
Témavázlat és összefoglalás.pdf
Hozzáférés joga: Repository staff only until 2025. December 07..

Download (437kB)

Abstract

Az üzleti vállalkozások akkor képesek céljaikat megvalósítani, ha alkalmazottjaik pontosan azt teszik, ami a szervezeti célok eléréséhez szükséges. Azonban a munkavállalók alapvetően önmaguk megvalósításáért dolgoznak, saját érdekeiket tartják szem előtt. Ezért a vállalatok vezetőinek feladata az, hogy az egyéni célokat párhuzamba állítsák a szervezet elvárásaival. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson a munkaadóknak több szinten megkell teremteniük a megfelelő munkakörnyezetet, ki kell elégíteniük munkavállalóik alapvető szükségleteit és biztosítani kell számukra az optimális illeszkedési pont megtalálását a munka és a magánélet egyensúlya között. Ez azonban még csak az elégedetlenség megszüntetéséhez elég, ha azt szeretnék, hogy a munkavállalóik elégedetté váljanak, akkor ismerniük kell a motivátoraikat, hogy mik azok a tényezők, amelyek képesek elégedettséget kiváltani belőlük. A motivátorok azonban személyenként változhatnak, a különböző pozíciókban lévő kollégák társadalmi helyzete és életszínvonala merőben eltérhet egymástól, ezért az elégedettséget kiváltó motivációs tényezők is különböznek. Minden személy más családi háttérrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a család és a munka közötti egyensúly kialakítására sem lehet egyetlen jól bevált vállalati stratégiát kidolgozni. Kutatásom célja, hogy mélyebben megismerjem a különböző munkavállalók szükségleteit, amik az elégedettségük kiváltásához szükségesek és a vállalatok eszközeit, amivel ezeket a szükségleteket kielégíteni kívánják a dolgozóik számára. Kutatási eredményeim azt bizonyítják, hogy egyes tényezők alapvető szerepet töltenek be minden személy számára, előfordulhat azonban, hogy egy szervezetben két munkavállaló élesen eltérő véleménnyel rendelkezik a motivátorok és a higiéniás tényezők prioritási sorrendjét tekintve. Az világosan megfigyelhető, hogy az igények fontossági sorrendjét a munkavállalók aktuális élethelyzete befolyásolja, tehát az azonos életkorban, pozícióban és családi állapotban lévő személyek, munkahelyi igényei valószínűleg nagy arányban megjegyeznek. Ilyen megállapításom például az, hogy az idősebbek számára a biztonság iránti vágy fokozatosan növekszik, ami továbbá azt is jelenti, hogy az idősebb munkavállalók általában sokkal nyitottabbak a munkaerő megtartási kezdeményezésekre, mint a fiatalok. Egy munkavállaló életciklusa során az első négy évben magas igény figyelhető meg a fejlődési lehetőségek iránt, amiből azt a következtetést vontam le, hogy a karriermenedzsment programok kifejezetten a fiatalabbak körében népszerűek. Ehhez hasonló megállapításom, hogy a munkatársi kapcsolatok minősége szignifikánsabb hatással rendelkezik a fizikai dolgozók elégedettségére, mint a szellemi dolgozókéra. A szellemi munkavállalók számára az elismerés, önállóság és a kihívást jelentő munka képes kiváltani az elégedettség érzését. A szervezeti változásokkal kapcsolatos vélemény nyilvánítási lehetőségek értéke fokozatosan növekszik és felértékelődik az életkor növekedésével. A nők számára sokkal fontosabb, hogy a munkájuk eredményéről azonnal és egyértelmű visszajelzést kapjanak, mint a férfiaknak, akik számára a munka érdekessége és változatossága az első számú motivációs tényező. Kutatásom során az alábbi megállapításokat fogalmaztam meg, Allen és Meyer elkötelezettségi dimenzióinak felmérésével kapcsolatban. Az affektív foglalkozási elkötelezettség legmagasabb szintjével a felsővezetők rendelkeznek a vizsgált alanyok közül. Ez azt jelenti, hogy ennek a csoportnak a tagjai kötődnek a legszorosabban a vállalathoz és kollégáikhoz, ennek alapja pedig az, hogy a munkavállaló egyéni érzelmi alapon kezeli a munkával kapcsolatos céljait. Az új alkalmazottak kötődnek a legkevésbé a vállalathoz, ennek oka nyilvánvalóan az, hogy ők rendelkeznek a legkevesebb pozitív munkahelyi élménnyel az adott vállalaton belül. A folytonos elkötelezettségi szint legmagasabb értékével a fizikai munkavállalók rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy ez a csoport váltana a leggyorsabban munkahelyet, ha egy kifizetődőbb alternatíva megjelenne számukra. Az új szervezeti tagok érték el a legalacsonyabb szintet ebben a dimenzióban, véleményem szerint ennek oka, hogy számukra az aktuális munkaadójuk a legkifizetődőbb alternatíva. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felsővezetők szintén alacsony szintet értek el ezen a területen, amiből az adódik, hogy ez a csoport szintén csekély érdeklődést mutat más alternatívak iránt. A normatív elkötelezettség mutatja, hogy az egyén a szervezeti tagságát milyen tartósan szeretné fenntartani és erkölcsileg mennyire elhivatott a szervezet iránt. Nem meglepő módon ebben a dimenzióban is a felsővezetők mutatták a legmagasabb értéket. Ezzel ellentétben a legalacsonyabb normatív elkötelezettséggel azok az alkalmazottak rendelkeznek, akik már több, mint fél éve, de kevesebb, mint egy éve a vállalat munkavállalói. Összegezve a kapott eredményeket úgy gondolom, hogy a Continentalnál felsővezetők a legelkötelezettebbek a vállalatuk iránt, mivel ezek a munkavállalók biztosítják a szervezet zökkenőmentes működését és ezért szükséges is, hogy elhivatottak legyenek a vállalat iránt és sajátjuknak érezzék a vállalat céljait. Ugyanakkor egy vállalat sikeres működésének alapfeltétele, hogy a vezetők elkötelezettek legyenek, mivel a többi alkalmazott számára a vezetők attitűdje példaként szolgálhat. A vállalati célok megvalósulásához pedig az összes munkavállaló elhivatottságára szükség van.

Institution

Budapest Business University

Kar

Faculty of Finance and Accountancy

Department

Menedzsment Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

Emberi Erőforrások

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Dr. Krajcsák Zoltán
Belső
egyetemi docens, Menedzsment Tanszék, PSZK
Torma Krisztina
Külső
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: elégedettség, elkötelezettség, emberi erőforrás - munkaerő, gazdasági munkaközösség, motiváció
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2021. Mar. 01. 13:35
Last Modified: 2021. Mar. 01. 13:35

Actions (login required)

View Item View Item