A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése több év beszámolói alapján

Vámos Zsanett Dzsenifer (2020) A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése több év beszámolói alapján. Faculty of Finance and Accountancy.

[thumbnail of FOSZK_Vámos_Zsanett_VP4XCX_Záródolgozat.pdf] PDF
FOSZK_Vámos_Zsanett_VP4XCX_Záródolgozat.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)
[thumbnail of FOSZK_OF_Vámos_Zsanett_VP4XCX.pdf] PDF
FOSZK_OF_Vámos_Zsanett_VP4XCX.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (313kB)

Abstract

<p></p><p>A Deloitte Kft. egy könyvvizsgálattal foglalkozó, közel 175 éves multinacionális cég, mely több szektorban is jelen van. A közel féléves szakmai gyakorlatom során sok új ismerettel lettem gazdagabb, és talán a komplexebb gondolkodást is elősegítette,  valamint, hogy egészben láthassam és érthessem meg például egy kiegészítő melléklet elemzésénk, ellenőrzésének folyamatát, ezáltal szélesebb körben tudjam alkalmazni a számviteli alapokat. </p> <p>Munkám során vizsgálat alá vettem a Társaság 2017-2018-as éveire vonatkozó éves beszámolókat, melyeket nyilvánosan is el lehet érni. A vizsgálat során a következő megállapításokat tettem: </p> <p>A mérleg eszköz oldalán növekedés következett be a tárgyévet megelőző évhez képest.  A Társaság eszköz oldalának legnagyobb részét a  forgóeszközök teszik ki, melynek jelentős tételei a követelések 49,11%-a 929,784 e Ft-tal, valamint az aktív időbeli elhatárolások 33,14%-a 627,295 e Ft-tal. A befektetett eszközök a tárgyi eszközökből tevődik ki leginkább 4.43%-kal, melyeket az ingatlanok  vagyoni értékű jogok  5,262 e Ft-tal, illetve az egyéb berendezések mérlegsora 78,610 eFt-tal tesz ki. </p> <p>A forrás oldal összetétele a következők szerint változott: itt is elmondható, ami az eszköz oldalnál is, hogy sikerült magasabb eredményt elérni, mint 2017-ben, mely változás valószínűleg az adózott eredmény növekedésének tudható be. A saját tőke mérlegszekciójában a jelentős részét, 61.99%-át az adózott eredmény teszi ki 2018-ban. </p> <p>Ezt követi az eredménytartalék 19.48%, valamint a lekötött tartalék 15.66% aránnyal.   </p> <p align="left"> </p> <p>A követelések elszámolása egy fontos és érdekes dolog a könyvelés során. Jellemzően fordulónapon szoktuk minősíteni a követeléseket, mely minősítések a következő lehetnek: Behajthatatlan követelésként, vagy pedig értékvesztésként kerül elszámolásra.  </p> <p align="left"><br /></p> <p>Záródolgozatomban a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetét vizsgáltam 5 üzleti év összehasonlításával, melyhez a Társaság nyilvánossá tett éves beszámolóit használtam fel. Célom a Társaság gazdasági környezetének megismerése volt, amelyet úgy gondolom, hogy sikerült elérnem. A számításokhoz többek között az egyetemi oktatók által kiadott számvitellel kapcsolatos szakirodalmakat használtam, azok számítási módszereivel éltem, ezzel is igyekezve azt a tudást hasznosítani, melyet tanulmányaim során elsajátíthattam. </p> <p align="left"> </p> <p>A dolgozat első részében bemutattam a Társaságot, valamint körül jártam, miként szükséges/lehetséges elemezni egy beszámolót. Igyekeztem kellően körbejárni, és meghatározni, azt, hogy mit is csinál egy könyvvizsgáló, hogyan épül fel munkájának folyamata. Feldolgoztam milyen rendelkezéseknek kell megfelelni a vizsgálat során, melyek közül a legfontosabb a 2000. évi C. törvény. Ezek után a záródolgozat címének megfelelő sorrendben igyekeztem feldolgozni és kiszámítani a mutatókat. </p> <p align="left"> </p> <p>A Társaság értékelését a vagyoni helyzetének elemzésével kezdtem, melyben megvizsgáltam az eszköz és forrás oldalak összetételét. Ez alapján kiderült, hogy a befektetett eszközök változása a jelentősebb, ami a tárgyi eszköz beszerzés miatt lehet. Forgóeszközök legjelentősebb tétele a követelések. A mérleg forrás oldalán a saját tőke aránya növekedést mutat, ehhez társul az eredménytartalék növekedése, ebből arra következtethetünk, hogy a változás kedvező a Társaság számára. A vagyonfedezettségi mutató számítása során kiderül, hogy a saját tőke fedezi a befektetett eszközök állományát minden üzleti évben. A tőkeszerkezeti mutatók kedvező tendenciát mutatnak, így nem szükséges javaslatot tenni a változtatásokra. </p> <p align="left"> </p> <p>A pénzügyi elemzés során a likviditás dimenzióját lehetett leginkább elemezni, mely esetben a likviditási gyorsráta emelkedő értékeket mutatott, ami arra enged következtetni, hogy a Társaság azonnal készpénzzé tudja tenni eszközeit, azaz  elmondható, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek fedezik a forgóeszközök értékét. A likviditási ráta mértéke akkor mutat stabilitást, ha 1 feletti értéket kapunk, ez a Társaságra nem minden esetben érvényes, de még így is elmondható, hogy stabil likviditási helyzettel rendelkezik a vállalat. </p> <p>Másik ilyen mutató az azonnali likviditás, mely 2016-ig növekedő tendenciát vett fel, ezek után viszont elkezdett csökkeni. Ez azért sem kedvező, mert közel 7 tizeddel  elmarad a kedvező szint minimáljától, ennek ellenére véleményem szerint a Társaság likvid. </p> <p align="left"> </p> <p>A következő a vállalkozás jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata volt, mely során az eredménykimutatás sorai tudtam használni és azokból mutatókat számítani. Az eredménykategóriák érintésével jellemzően növekedő értékű eredményeket kaptam. </p> <p>Legfontosabb mutatóim a jövedelmezőség szempontjából a tőkearányos jövedelem, melynek tendenciájában van egy mély hullám a 2016-os év eredményei miatt, ezek után ismét emelkedni kezdett, bár kisebb mértékben. Az eszköz-arányos jövedelmezőségről ugyanez a viszonyulás mondható el. </p> <p>A jövedelmezőség mellett szükség volt a hatékonysági mutatók kidolgozására is, ezáltal ugyanis pontosabb, részletesebb adatokat nyerhetünk, valamint így kapunk teljes képet a </p> <p>Társaság jövedelmezőségi helyzetéről. A hatékonysági mutatók elemzése során jellemzően a magas értékek, az emelkedő tendencia vonható le következtetésként. Ilyen mutatók a következők: eszköz-arányos árbevétel, forgóeszköz-arányos árbevétel. </p> <p align="left"> </p> <p>Összefoglalva a Deloitte Kft. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének elemzése alapján elmondható, hogy a Társaság egy stabil gazdasági helyzettel rendelkező, növekedő vállalat.  </p><br />

Institution

Budapest Business University

Kar

Faculty of Finance and Accountancy

Department

Számvitel Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Déri Tünde
Belső
Mestertanár, Számvitel Tanszék, PSZK

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: beszámoló(k) elemzése, jövedelmezőség, likviditás, pénzügyi helyzet, vagyoni helyzet
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2020. Nov. 27. 04:31
Last Modified: 2021. Mar. 29. 10:02

Actions (login required)

View Item View Item