Georgikon Coop Zrt. hitelképessége és a hitelekből megvalósuló beruházása

Lázár Bálint (2020) Georgikon Coop Zrt. hitelképessége és a hitelekből megvalósuló beruházása. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of lázár_bálint_2020máj.pdf] PDF
lázár_bálint_2020máj.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (705kB)

Abstract

Dolgozatomban azt a kérdést vizsgáltam, hogy a Georgikon Coop Zrt hitelképessége alapján például milyen hiteltervezetet képes magára vállalni. Úgy gondoltam, hogy ehhez hozzátartozóan jobban el kell mélyülni a Zrt. információi közt, hogy egészen a történetével kezdődően, tevékenységi körén és szervezeti felépítésén keresztül be tudjam mutatni a vállalatot teljes egészében. Mindeközben persze kiemelkedő szerepe volt az évi vagyoni és jövedelmezőségi kimutatásoknak melyek segítettek a hitelképesség felmérésében. Elsősorban megismerkedtem a Zrt történetével, mely egészen 1946-ra nyúlik vissza, amikor is még csak földműves szövetkezetről beszélhettünk. Ezt a helybéli, keszthelyi cselédek hozták létre. Később, 1948-ban már Újmajor és Fenékpuszta birtokosai is beléptek mely több hasonló szövetkezet létrejöttét is eredményezte a környéken. 1963-ban már része volt a Keszthelyi Járási hivatalnak az összes Keszthely vidékéhez hozzátartozó szövetkezet. 1981.01.01 után még 7 szövetkezet lépett be a „GEORGIKON” szövetkezetbe mely nevét 1979-ben kapta meg. A később már „GEORGIKON” ÁFÉSZ-ként nevezett szövetkezet, illetve 16 magánszemély együttműködésével jött létre 1999.01.12.-én maga a „GEORGIKON” COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Ezt követően a „Georgion” COOP Zrt szervezeti és működési szabályzaton keresztül a Zrt szervezeti felépítését tanulmányoztam. Itt megismerkedtem a legfőbb irányító testületekkel. Ilyen például a közgyűlés amely a részvényesek összességéből álló legfontosabb irányítószerv, hiszen képes az alapszabály módosítására, a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról vagy akár a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről és átalakulásáról való döntéshozatalra is. Szintén fontos szerepet tölt be az igazgatóság, mely a Zrt általános ügyvezető szerve. Tagjait 5 évre választják. A társaság gazdálkodását határozza meg és gondoskodik az eredményes működésről. Az igazgatóság elnökét maga az igazgatóság választja tagjai közül. Legfontosabb teendői közé tartozik a stratégiai tervezetek megszervezése és megvalósítása, illetve a felsőbb szintű gazdasági és társadalmi kapcsolatok ápolása. A felügyelő bizottság 4 fős tagságát saját maga választja, melyet az közgyűlés hagy jóvá. Feladatai közé tartozik a mérleg és nyereségnek a felosztása, illetve jóváhagyja a közgyűlés számára az éves beszámoló megalkotását. Az éves üzleti tervet és politikát is végrehajtja. A könyvvizsgáló rálátással bír a Társaság pénzügyi irataira, könyveire, szerződésire. Az áruforgalmi vezető feladata a felügyelt szervezeti egységek feladatainak szervezése, tervezése, irányítása és ellenőrzése. A főkönyvelő pedig döntési jogosultsággal bír statisztikák, banki levelezések, TB összesítő bevallások, bankszámla feletti jogosultság együttes aláírása és még számos egyéb esetben is. Mindezek után foglalkoztam a Zrt számviteli politikájával is ami lényegesen meghatározza a vállalkozás vagyoni és jövedelmezőségi helyzetét. Ezt különböző mutatók segítségével is tudtam szemléltetni. Ilyen például a tőkeerősség mutató, befektetett eszközök fedezete, tőke forgási sebessége, likviditási mutatók, tőkearányos jövedelmezőség mutatók, élőmunka jövedelmezősége és még néhány egyéb mutató mely korábban már meg lett említve. Ezek a kimutatások mind hozzájárulnak a Zrt hitelképességének a szemléltetéséhez. Összeségében elmondható az a megállapítás, hogy a Georgion Coop Zrt vagyoni és jövedelmi helyzete alapján képes egy olyan hitelszerződés elvállalására mint a már bemutatott versenyképességet javító hitelprogram, mellyel a Zrt így növelheti területi lefedettségét.

Institution

Budapest Business University

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Némethné Czaller Zsuzsanna
Belső
főiskolai tanársegéd, Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék, GKZ

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: Georgikon Coop Zrt. (Keszthely), beruházás, hitelképesség-vizsgálat - adósminősítés, hiteltípusok - hitelkonstrukciók, részvénytársaság - Rt., számviteli politika
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2020. Jun. 17. 18:02
Last Modified: 2020. Jun. 17. 18:02

Actions (login required)

View Item View Item