A társasági adó rendszerének működése, hatása a kis- és középvállalkozások gazdálkodására a Kanizsa Sprint Kft. példáján keresztül

Godinek-Tóth Anita (2020) A társasági adó rendszerének működése, hatása a kis- és középvállalkozások gazdálkodására a Kanizsa Sprint Kft. példáján keresztül. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of godinek-tóth_anita_2020máj.pdf] PDF
godinek-tóth_anita_2020máj.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (2MB)

Abstract

Dolgozatom témája a társasági adó, mely számos KKV-k számára elérhető, fejlődésüket ösztönző kedvezményt biztosít, hiszen az adózás előtti eredmény egyes korrekciós tételei-, illetve adókedvezmények lehetőséget nyújtanak az adóoptimalizációhoz.Az első fejezetekben ismertettem a kis- és középvállalkozások fogalmát, helyzetét, ezt követően a társasági adó történetére, adórendszerben- és adóbevételekben betöltött szerepére tértem ki, majd a társasági adózás főbb szabályait részleteztem. Nemzetközi kitekintésemben kitértem Ausztria példájára és párhuzamot vontam a hazai rendszerrel. A két rendszer összevetéséből azt állapítottam meg, hogy a társasági adó számítás módszere, az adókötelezettség keletkezésére-, valamint az adóalanyokra vonatkozó előírások hasonlóak. Különbségek az adózás előtti eredmény korrekciós tételeinél, az igénybe vehető adókedvezmények tekintetében, valamint az adókulcsban vannak. Továbbá Ausztriában a minimum társasági adót összegszerűen állapítják meg vállalkozási formánként. Ausztriában részletesen kidolgozott társasági adózási irányelvek segítik a jogalkalmazást.A dolgozat empirikus részében a társasági adózás gyakorlatát vizsgáltam a Kanizsa Sprint Kft. tekintetében. A középvállalkozás elmúlt 5 évben készített társasági adóbevallásait elemezve vizsgáltam a társasági adókötelezettséget befolyásoló tényezőket, illetve azt, hogy mennyire tudta a társaság kihasználni az ezen adónem által nyújtotta lehetőségeket, illetve kalkulációt végeztem arra vonatkozóan, mekkora adómegtakarítást sikerült elérni ezáltal. Primer kutatásom tartalmaz egy, az adóoptimalizáció tükrében végzett hatásvizsgáltot is.Célom javaslattétel a társasági adóba épített kedvezmények hatékony felhasználására.A Kanizsa Sprint Kft. 1993 óta működik, fő tevékenységi körei a nemzetközi és belföldi árufuvarozás, valamint logisztikai és raktározási szolgáltatások. Vagyoni helyzete stabil, bevétele és eredménye dinamikusan növekszik, vagyona mintegy 34 %-kal növekedett 2014 és 2018 között.A saját tőke túlsúlyban van a kötelezettségekhez képest, mely kedvező a vállalkozás szempontjából. A tőkefeszültség növekedése a beruházásokhoz kapcsolódó lízingkötelezettség emelkedésével magyarázható. A vállalkozás versenyképessége megőrzése érdekében folyamatosan fejleszt, beruházásokat hajt végre. Megállapítható, hogy a társaság fizetőképes. A likviditási ráta mértéke elfogadható, hiszen az minden évben meghaladta a 100 %-ot. A vállalkozás eredmény arányos beruházási rátája folyamatosan emelkedett 2014-2018 között, mely azt eredményezte, hogy Magyarországon a szállítmányozás területén működő cégek között kiemelkedő helyre került.A társasági adózási gyakorlat vizsgálata során elemeztem a társasági adókötelezettség alakulását és annak befolyásoló tényezőit, valamint hatásvizsgálatot végeztem az adóoptimalizáció tükrében. 2017-től a vállalkozás legjelentősebb adózás előtti eredményt csökkentő, igénybe vett kedvezményei az Tao. tv. 7. § (1) d) pontja szerinti értékcsökkenés, valamint a Tao. tv. 7. § (1) zs) pontja szerinti KKV beruházási kedvezmény.2014-2018 között a vállalkozás kétféle adókedvezményt érvényesített: látvány csapatsport támogatását a Tao. tv. 22/C.§ (2),(3) bekezdései alapján, valamint kis- és középvállalkozások beruházási hitelei után igénybe vett kamatkedvezményt a Tao. tv. 22/A.§ alapján.A fizetendő társasági adó az adózás előtti eredmény 0,4-6,3 %-át tette ki a vizsgált időszak alatt.2014-2018 között összesen 83.312 e Ft lett volna a vállalkozás korrekciós tényezők nélkül fizetendő társasági adója. Az adózás előtti eredményt csökkentő- és növelő korrekciós tételek adóhatása a vizsgált időszak alatt összesen 21.160 e Ft-ot tett ki. A számított társasági adó az 5 év alatt 104.472 Ft volt, melyhez kapcsolódóan 67 % adókedvezményt vett igénybe a vállalkozás. A fizetendő társasági adó 2014-2018 viszonylatában összesen 34.423 e Ft volt.Kalukáció keretében kiszámítottam, hogy egy kamion vásárlásának 2017-2022 között a társasági adóban érvényesülő, KKV-kat támogató kedvezményeknek köszönhetően milyen adóhatása van a vállalkozás adófizetési kötelezettségére. A DCF módszer segítségével kimutattam a vásárlás évére, valójában mennyibe került a társaságnak a kedvezmények figyelembe vételével a beszerzés. Kalkulációim sorám mintegy egy ötödnyi (18 %-os) megtakarítást számszerűsítettem a kamion nettó beszerzési árához képest.A vizsgált KKV szektorba tartozó Kft. esetpéldájával a társasági adó KKV szektort támogató preferenciáinak jelentőségét támasztottam alá. Úgy vélem, számításaim igazolják, hogy a szektor növekedésorientált vállalkozóinak javasolt a társasági adó által biztosított kedvezményekkel éni, mivel azok jelentős nagyságrendű adómegtakarítást eredményezhetnek. Szorgalmaznám az általam elkészített beruházási esethez hasonló előzetes hatásvizsgálatok készítését is, melyek meggyőző erőként segíthetik a vállalkozás menedzsmentjét a fejlesztési döntések meghozatalában.

Institution

Budapest Business University

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

Gazdálkodási és menedzsment (BA) Levelező

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Dr. Antal Anita
Belső
főiskolai docens, Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék, GKZ

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: Ausztria, Kanizsa Sprint Kft, Kanizsa Sprint Kft (Sormás), adókedvezmény - adójóváírás, adórendszer, kis- és középvállalkozás - KKV, nemzetközi összehasonlítás, társasági adó (TAO)
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2020. Jun. 17. 18:02
Last Modified: 2020. Jun. 17. 18:02

Actions (login required)

View Item View Item