Egy vállalkozás tevékenységének átfogó vizsgálata

Andor Henrietta (2020) Egy vállalkozás tevékenységének átfogó vizsgálata. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of andor_henrietta_2020máj_publikus.pdf]
Preview
PDF
andor_henrietta_2020máj_publikus.pdf

Download (4MB) | Preview
[thumbnail of andor_henrietta_2020máj_publikus_nyilatkozat.pdf] PDF
andor_henrietta_2020máj_publikus_nyilatkozat.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

Záródolgozatomban a Minta Kft. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetének vizsgálatát végeztem el a beszámolók, s további adminisztrációs eszközök felhasználásával, amelyeket a rendelkezésemre bocsátottak munkám segítése érdekében. Tanulmányom elkészítését a fentebb említett iratokon kívül egyéb szakirodalom segítette, megválaszolatlan kérdéseimre külső konzulensemtől kaptam segítséget, aki az irodában analitikus könyvelőként végzi munkáját. Az elemzésem 3 év adataira épült, a vizsgált időszak 2016-től 2018-ig tartott. A vállalkozás mérlegének és eredménykimutatásának elemzése előtt első körben ismertettem az elemzés módszertanára vonatkozó legfontosabb információkat, azaz az elemzés fogalmát és szükségességét, a beszámoló szerepét és lehetséges típusait, valamint annak elemzéséhez segítségül hívható módszerek választható lehetőségeit. Ezt követően igyekeztem bemutatni az elemzésem alanyául kiválasztott céget, annak története, tevékenységi köre, valamint számviteli politikája által. A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti, továbbá mérlegét „A” változatban készíti, melynek fordulónapja az üzleti év december 31. napja. Munkám során a Kft. gazdálkodását 3 üzleti év egyszerűsített beszámolói alapján elemeztem, a vagyoni helyzeten, a vagyon fedezettségén s végül a tőkeszerkezet analizálásán keresztül. A Minta Kft. befektetett eszközeinek 2016-ról 2017-re történő 1,35%-pontos visszaesése, majd a 2018-as évre 13,72%-pontos növekedése a társaság tárgyi eszköz állományának változása miatt következett be. Tárgyi eszközeinek jelentős részét műszaki gépek, berendezések, járművek teszik ki, ennek legfőbb oka a tevékenységi körben keresendő, termelő vállalkozásként jelentős gépi kapacitással rendelkezik. 2018-ban nagy összegű beruházást hajtottak végre, egy élzárógépet vásároltak, amely által lehetőségük nyílt a bérmunkára is. A társaság esetében a kötelezettségek jelentősebb mértékben vannak jelen a források között, ami azt mutatja, hogy a cég zavartalan működése és fejlődése érdekében hitelfelvételre volt szükség. A cég pénzügyi helyzetét a 4. fejezetben ismertettem, vizsgálatom kiterjedt a nettó forgótőke, a likviditási mutatók, a vevők és szállítók átlagos futamidejének, s végül az adósságállomány változásaira. A nettó forgótőke 2016-ról 2017-re történő, 4602 Ezer Forintos növekedési értéke azt mutatja meg, hogy a Kft. gazdálkodásában csökkent a szerepe a forgóeszközök finanszírozásában a rövid lejáratú kötelezettségeknek. A 2018-as évhez tartozó, negatív előjelű érték azt fejezi ki, hogy a Minta Kft. több rövid lejáratú kötelezettséget halmozott fel, mint a likvidnek nevezhető forgóeszköz-állománya. A cég likviditási rátájáról leolvasható, hogy a vizsgált Kft. fizetőképessége 2016-ról 2017-re javulást mutatott, azonban a 2018-as évet jelentős visszaesés jellemezte, mindkét korábbi évhez hasonlítva egyaránt. A vizsgált időszak 3. évében az azonnali likviditás mutatószáma a 2016-ban mért adatnak kevesebb, mint harmadára csökkent le. Ez a megállapítás a pénzeszközök számottevő csökkenésének, azon felül a rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének tényét vette alapul. Elemzésem alatt arra a megállapításra jutottam, hogy a vevők fizetési képessége javult a vizsgált évek során, ez a vevők átlagos futamidejének számítása alapján látszik. 2016-ban ez a mutatószám 14,82 nap volt, majd 2017-re 10,44 napra, 2018-ra pedig 9,22 napra csökkent tovább. A szállítók átlagos futamidejének (nap) kiszámítása után megállapítható, hogy a gazdasági társaság pénzügyi helyzete megfelelő, mivel a szállítói számlákat egyre rövidebb idő alatt tudta rendezni. Az adósságállomány vizsgálata során azt a következtetést szűrtem le, hogy a társaságnak javasolt lenne növelnie a saját tőkéjét, s csökkentenie az idegen tőke bevonásának arányát. Dolgozatom utolsó fejezete az eredmény-kimutatás elemzésére koncentrálódott, amelyben kitértem a vállalat jövedelmezőségi, hatékonysági fordulataira, valamint az eredménnyel kapcsolatos következtetéseimre. A vizsgált évek során pozitív adózott eredménnyel rendelkezett. Összességében kijelenthető, hogy egy modern és fejlődő vállalkozásként lehet rá tekinteni.

Institution

Budapest Business University

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Simonné Romsics Erika
Belső
Mestertanár, Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék, GKZ

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: egyszerűsített éves beszámoló, eredménykimutatás, hatékonyságvizsgálat, jövedelmezőség - jövedelmi helyzet, komplex gazdasági elemzés, pénzügyi helyzet - likviditási helyzet
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2020. Jun. 17. 18:01
Last Modified: 2020. Jun. 17. 18:01
URI: http://dolgozattar.uni-bge.hu/id/eprint/25618

Actions (login required)

View Item View Item