A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése beszámolók adatai alapján

Győri-Vidács Boglárka Ágnes (2019) A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése beszámolók adatai alapján. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of győri-vidács_boglárka_2019máj_titkos.pdf] PDF
győri-vidács_boglárka_2019máj_titkos.pdf
Hozzáférés joga: Repository staff only until 2030.

Download (3MB)

Abstract

Szakdolgozatom témájaként a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzését választottam az elmúlt 5 év (2014. január 01.-2018. december 31.) beszámolóinak adatai alapján. Először bemutattam az építőipar helyzetét Magyarországon. Majd a szakirodalmak alapján ismertettem az éves beszámolóra vonatkozó törvényi előírásokat és a gazdasági elemzés szükségességét, annak módszereit. A következő részben bemutattam a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. történetét, számviteli politikájának lényegesebb pontjait. Ezt követően a rendelkezésemre bocsátott mérleg és eredménykimutatás, valamint az irodalomjegyzékben szereplő irodalom segítségével vizsgáltam a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét. A vállalkozás vagyoni helyzetének átfogó értékelését az eszközök és források összetételének vizsgálatával, vertikális és horizontális mutatószámok segítségével, valamint eszközszerkezeti és tőkeszerkezeti mutatókat számoltam és elemeztem azok változásait. A vállalkozás vagyona a vizsgált időszak alatt dinamikusan nőtt, amit elsősorban a forgóeszközök állományának növekedése okozott. A vállalkozás a termelés bővülését meglévő eszközparkkal tudta kiszolgálni, ezért a befektetett eszközei értékében jelentős változás nem következett be. Ugyan a vállalkozás modern technológiával rendelkezik, de a hatékony termelés fenntartása érdekében, kiemelt figyelmet kell fordítania a termelésben résztvevő eszközeinek, gépeinek fejlesztésére, megújítására. Az eszközök szerkezete megfelelő stabilitást és rugalmasságot mutat. A forgóeszközök közül a pénzeszközök magas állománya kiugró, ami ugyan rövid távon kimagasló likviditást biztosít a vállalkozás számára, viszont hosszú távon a be nem fektetett pénzeszközök bevételkiesést okozhatnak. A források vizsgálatánál látható, hogy a vállalkozás az eszközeit legnagyobb részt saját tőkéből finanszírozza, az idegen tőke aránya alacsony és folyamatosan csökken. A saját tőke a sikeres gazdálkodásból visszaforgatott eredmény hatására folyamatosan növekszik. A vállalkozás pénzügyi helyzetét az adósságállományra és a likviditásra vonatkozó mutatószámok, valamint a cash flow kimutatás elemzésével mutattam be. A vizsgálat során megállapítottam, hogy a vállalkozás likviditása kiemelkedően magas, a likvid eszközeiből bármikor eleget tud tenni a rövidlejáratú fizetési kötelezettségeinek. Az eredménykimutatás alapján értékeltem a jövedelmezőségi mutatókat, ezen belül az árbevétel-arányos-, a tőkearányos-, az élőmunka-ráfordítással arányos- és eszközarányos jövedelmezőségi mutatókat. Az élőmunka-arányos jövedelmezőség kivételével, a vállalkozás minden mutatója pozitív és növekedést mutat, ami eredményes gazdálkodásra utal. A folyamatos bővülés miatt ugrásszerűen nőtt a foglalkoztatottak létszáma, aminek következtében csökkent a hatékonyság, mivel a beruházások eredménynövelő hatása még nem jelentkezett. A következő fejezetben a vállalkozás hozamtermelő képességét vizsgáltam termelési értékmutatók és komplex-, valamint parciális hatékonysági mutatók alapján. A termelési mutatói folyamatosan növekednek, ami hatékony működést jelent. A nettó termelés értéke évről-évre jelentősen nőtt ami pozitív, mert ez a mutató fejezi ki a vállalkozás tényleges teljesítményét. A jövedelmezőségi mutatókhoz hasonlóan a hatékonysági mutatók közül is az élőmunka- hatékonyság és a vele szorosan összefüggő bérhatékonysági mutatóknál látszik csökkenés, amit szintén a létszámbővítés okozott. A beszámoló adatainak elemzését követően az MDS-t (többdimenziós skálázás), mint korszerű vizsgálati módszert mutattam be. Mely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás meg tudja határozni (akár vizuálisan is bemutatni) saját helyzetét a konkurenciához viszonyítva is. Összességében elmondható, hogy a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. egy nagyon sikeres vállalkozás, aki a piaci igényekhez alkalmazkodva folyamatosan fejleszti termékeit, kiemelt figyelemmel a legújabb innovációkra. Azonban még egy ilyen jól működő vállalkozásnak is fontos odafigyelnie az eredményességet befolyásoló tényezőkre és ajánlott lenne a kevésbé hatékonyak javítása (bérhatékonyság, szabad pénzeszközök jövedelmezőbb befektetése).

Institution

Budapest Business University

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Kiss Gábor
Belső
mesteroktató
Gódi Attila
Külső
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: komplex elemzés, vagyoni helyzet elemzése, pénzügyi helyzet - likviditási helyzet, jövedelmezőségi helyzet, gazdasági hatékonyság, multidimensional scaling (MDS), Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (Bóly)
Depositing User: Szabó G. Tibor
Date Deposited: 2019. May. 16. 09:16
Last Modified: 2019. May. 16. 09:16

Actions (login required)

View Item View Item