Az Anton Kft 2010-2012. évi tevékenységének elemzése a DuPont módszer segítségével

Nagy Krisztina (2014) Az Anton Kft 2010-2012. évi tevékenységének elemzése a DuPont módszer segítségével. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of 11136_nagy_krisztina_2014jan.pdf] PDF
11136_nagy_krisztina_2014jan.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

A vállalkozások helyes értékelése, megítélése olyan cél, mely elősegíti a gazdálkodáshoz szükséges döntések meghozatalát, növeli a tájékozottságot és csökkenti a kockázatokat. Minden befektető tudni szeretné, hogyan is gazdálkodik az a cég, amelybe tőkéjét helyezi, vagy helyezte, a vállalat vezetőinek pedig a döntéshozatali, irányítási tevékenységhez kapcsolódóan van szükségük naprakész információkra. Jelen szakdolgozat célja, hogy a szakirodalomban fellelhető vállalati értékteremtést vizsgáló eszközöket felmérje, és közülük az egyik legszélesebb körben elterjedt módszert a gyakorlatban is felhasználva képet adjon egy valódi, működő vállalkozás elmúlt három évének gazdálkodásáról. A vállalati értékteremtés sokat vizsgált, elméleti módszertanokkal teli terület, melyen belül a jövedelmezőség és a tőkemegtérülés elemzése az egyik legjobban dokumentált részterület. Ennek oka lehet, hogy már lassan száz éve fogalmazódott meg először annak az igénye, hogy a jövedelmezőséget komplex módon, a tényezők közötti összefüggéseket is figyelembe véve kell vizsgálni. Ehhez hamarosan a megfelelő eszköz, a DuPont mutatószámrendszer, vagy más néven ROI-fa is megszületett, mely azóta széles körben elterjedt, használatával kapcsolatban pedig nagy mennyiségű tapasztalat halmozódott fel, épp ezért jól alkalmazható valós adatok, működő vállalkozások elemzésére. A dolgozatban a zalaegerszegi „ANTON” Szerszámgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010-2012 közötti gazdálkodása kerül alapos vizsgálat alá a DuPont mutatószámrendszer segítségével. A Társaság múltjának és jelenének ismertetése után a cég controlling tevékenysége és az azt végző szervezeti egység is bemutatásra kerül. A controlling tevékenység kialakításának igénye 2010-ben merült fel a vállalkozásnál. A korábbi időszakra jellemző volt, hogy a pénzügy, számvitel területén dolgozó vezetők, valamint az ügyvezetők úgy érezték, kellőképpen átlátják és követik a cég pénzügyi, jövedelmi és finanszírozási helyzetét is. Végül 2010-ben került kialakításra a controlling részleg, melynek fő feladatai közé a tervezés, terv-tény elemzés, likviditás biztosítása, beruházás gazdaságossági- és megtérülés számítások, valamint gyártási költség- és teljesítményelemzések készítése, gépcsoport szintű gépóra- díjak és norma szerinti bér elő- és utókalkulációja, tételkód szintű utókalkulációk elvégzése és a controlling rendszer folyamatos fejlesztése tartoznak. A dolgozat célja felmérni a tényadatok elemzése révén a Társaság 2010-2012-es gazdálkodását a jövedelmezőség vonatkozásában A megfelelő módszer kiválasztása érdekében ismertetésre került az vállalkozások értékteremtésének mérésére szolgáló szakmai eszköztár. Az elmúlt évszázad során szakemberek pénzügyi mutatószámrendszerek sokaságát fejlesztették ki, közülük is elsőként a DuPont, a ZVEI (a növekedést és a struktúrát kiemelő mutatószámrendszer) és az RL jövedelmezőség-likviditás mutatószámrendszer kerültek alkalmazásra. Ezek gyorsan és széles körben elterjedtek, de az elemzési módszerek fejlődése nem állt meg náluk, mivel megjelentek az értékközpontú mutatószámrendszerek (péládul EVA-mutatószámrendszer), illetve a teljesítménymérő és értékelő rendszerek is (például balanced scorecard). A felsoroltak közül a DuPont mutatószámrendszer, vagy más néven ROI-fa alkalmazásával került sor a Társaság gazdálkodásának felmérésére. A 2010-2012-es időszak éves beszámolóinak elemzése után a ROI-fa értékeinek kiszámítása következett, majd az egyes ágak elemzésére került sor. Az egyes mutatók értékei a könnyebb átláthatóság és követhetőség kedvéért minden esetben táblázatos és grafikus formában is ismertetésre kerültek, illetve a közöttük lévő összefüggések feltárása is kiemelt cél volt. A ROI jelen esetben egy Társaság több időszakának összehasonlítása érdekében került kiszámításra. Az elemzések során megállapítást nyert, hogy a mutató értékét az Össztőke forgási sebessége folyamatosan pozitív irányba befolyásolta, mivel ez az érték 1 (100%) felett volt végig, azaz az Árbevétel meghaladta az Össztőke (másképp kifejezve az összes eszközérték) nagyságát, és mindkét érték nőtt 2012-re a bázisévhez képest. Az Össztőke szerkezete is pozitív irányba módosult, a Saját tőke egyre nagyobb, az időszak végére az Idegen tőkét meghaladó súllyal szerepel benne. Az eszközök összetétele is átalakult, a Befektetett eszközök értékét megközelítette, majd meghaladta a Forgóeszközök értéke, az Árbevétel pedig folyamatosan nőtt. A ROI-fa másik ága, az Árbevétel arányos jövedelmezőség már nem mutatott ilyen egyértelmű emelkedést. Az elemzés során kiderült, hogy az Árbevétel folyamatos növekedése mellett az Adózás előtti eredmény ingadozott, azon belül is az Eredmény folyamatosan növekedett, így az Egyéb, pénzügyi és rendkívüli eredmény alakulása befolyásolta legjelentősebben a mutató alakulását. Az Eredmény tényezőire bontása után világossá vált, hogy a Fedezet és a Fix költségek a kívánt irányba változtak, a költségek alábontásából kiderült, hogy azok változása első sorban termelési volumennövekedésből és kooperációs gyártás beindításából adódtak. Az Egyéb, pénzügyi és rendkívüli eredmény alakulását meghatározó részben a Pénzügyi műveletek eredménye alakította, 2010 és 2011-es években kedvezőtlen irányban (ennek elsődleges oka a deviza árfolyamveszteség volt), majd 2012-re a problémákat sikerült orvosolni, a finanszírozási szerkezetet átalakítani és az árfolyam-ingadozásnak való kitettséget csökkenteni. A dolgozat alapján megállapítást nyert, hogy a következő években a megtalált sikeres út folytatása, illetve az Árbevétel arányos eredmény ág további gondos figyelemmel kísérése lehet a módja az eredményesség tartós biztosításának. A humánerőforrás folyamatos fejlesztése, az üzletági vezetők pénzügyi ismereteinek elmélyítése és a Társaságnál használt elemzési rendszerek továbbfejlesztése szintén kulcsfontosságú sikertényezők lehetnek.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

controlling szakközgazdász

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Deákné Gál Anikó
Belső
adjunktus
UNSPECIFIED
Salamon Krisztina
Külső
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: Anton Kft. (Zalegerszeg), controlling - kontrolling, DuPont elemzés, eredmény, gazdasági elemzés, jövedelmezőség - jövedelmi helyzet, mutatószám - indexszám, pénzügyi mutatók, Zalaegerszeg (Zala)
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2018. Oct. 29. 14:58
Last Modified: 2018. Oct. 29. 14:58

Actions (login required)

View Item View Item