A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete gazdálkodása, beszámolórendszere

Gregor Anita (2014) A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete gazdálkodása, beszámolórendszere. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of 11161_gregor_anita_2014maj.pdf] PDF
11161_gregor_anita_2014maj.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

Szakdolgozatom első fejezetében a rendelkezésre álló szakirodalom alapján bizonyos elméleti modellek tanulmányozásával igyekeztem meghatározni a nonprofit szektor fogalmát. A feladat meglehetősen nehéznek bizonyult, hiszen a szektort alkotó szervezetek köre rendkívül sokszínű, egyetlen ismérv alapján történő lehatárolásuk gyakorlatilag lehetetlen. Éppen ebből adódóan a nonprofit szektor szakértői is inkább bizonyos kritériumokat fogalmaztak meg a nonprofit szervezetekkel szemben, bár még a követelményeket illetően sem teljes az egyetértés közöttük. Talán egyetlen olyan jellemzőt mégis találhatunk, mely valamennyi nonprofit szervezetet illetően azonos: nem nyereség-orientált szervezetek. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére nem alapíthatók, nem lehet elsődleges céljuk a profitszerzés. E szervezetek tevékenységüket illetően lényegében az állami és a vállalati szektor között helyezkednek el, bizonyos mértékben mindkettőhöz kapcsolódnak. Továbbá abban is egyet kell értenünk, hogy a szektor meghatározó gazdasági funkcióval rendelkezik, ami nem más, mint a köz- és magánszolgáltatások rendszerének egyensúlyban tartása. Majd röviden kitértem a magyarországi nonprofit szektor alapvető jellemzőire. Megállapítható, hogy az elmúlt évek, évtizedek alatt a szektorra folyamatos bővülés volt jellemző, az általa ellátott feladatok fontosságát, az elért bevételek nagysága és a foglalkoztatottak létszámának növekedése illetve tevékenységük széles skálája is jelzi. A szektort alkotó szervezetek döntő többsége az alapítványokat és az egyesületeket magában foglaló klasszikus civil szervezeti formában végzi tevékenységét. Jelentős hányaduk minden régióban kulturális, sport, szabadidős vagy oktatási célokat szolgál. Ezen túl jelentős számban látnak el egészségügyi feladatokat, vagy tevékenykednek a szociális ellátás, illetve a településfejlesztés területén. A szektor döntő része helyi hatókörben végzi tevékenységét, finanszírozásában az állami támogatások szerepe jelentős, a nonprofitok céljaik elérése érdekében rendszeresen vesznek részt különféle pályázatokon. A szektor fejlődését illetően a 2012. év, úgy tűnik, fordulópontot jelent. Az azonban, hogy ez valóban így van-e, vagy csak egy átmeneti, rövid megtorpanásnak lehetünk szemtanúi, nyilván a következő években fog csak kiderülni. A civil szervezetek többsége közhasznú jogállásúvá válhat, melynek alapvető feltétele Magyarországon történő nyilvántartásba vétel és olyan szervezeti formában való működés, mely lehetővé teszi a közhasznú státusz megszerzését (pl. alapítvány, egyesület, nonprofit gazdasági társaság), közfeladat ellátására irányuló tevékenység, illetve megfelelő erőforrásokkal való rendelkezés és megfelelő társadalmi támogatottság. A második fejezetben a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének tevékenységét és szervezeti felépítését mutattam be. Legfontosabb feladatai az egészségvédelmi tevékenység, a szociális szolgáltatások, adománygyűjtés, véradásszervezés és az ifjúsági munka. Tevékenységének jelentős részé valamilyen közfeladat ellátáshoz kapcsolódik, vagyis közhasznú tevékenységet végez, ezáltal rendkívül fontos szerepet tölt be a társadalomban. A megyei szervezet és városi szervezetei különböző intézményszolgálatokat működtetnek a hajléktalanok, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai problémákkal küzdők és a szociálisan rászorulók támogatására és segítésére. A Szervezet tevékenységét a megyei igazgató irányítja, a megyei igazgatóhelyettes és a gazdasági vezető támogatásával. A szervezet közhasznú jogállású, gazdasági-vállalkozási tevékenysége nem jelentős. A szervezet gazdálkodása lényegében a központi költségvetésből érkező támogatásokon alapszik. Ezek egy része normatív módon, míg másik része főleg pályázat útján jut a szervezethez. Tevékenységében meghatározó szerepe van az adományozásnak is, ezért röviden kitértem az adományok fogadásával, kezelésével kapcsolatos legfontosabb szervezeti előírásokra. A Szervezet legjelentősebb kiadását a bér és járulékai jelentik. Sajátos helyzetben van az adózását illetően, hiszen adó- és illeték-mentességet élvez – az áfa kivételével. A szervezet egyszerűsített éves beszámoló készítésére és az azt megalapozó kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, számlarendjét ennek megfelelően alakította ki. Vagyonösszetételében a forgóeszközök dominálnak, azon belül is a pénzeszközök aránya számottevő. Eredmény-kimutatásában az alapcél szerinti és a vállalkozási tevékenység eredményét elkülönítve mutatja ki. Az elmúlt években gazdálkodása egyre nagyobb veszteséget mutatott. Azonban a vezetők céltudatos munkájában bízva, remélhetjük, hogy sikerül legyőzni azokat a nehézségeket, melyek ezt növekvő egyensúlytalanságot előidézték.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Simonné Romsics Erika
Belső
számvitel mesteroktató
UNSPECIFIED
Belső Rita
Külső
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: adó - adózás - adóügy, gazdálkodás, Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Zalaegerszeg), nonprofit szervezet - civil szervezet, számvitel - könyvvitel, Zalaegerszeg (Zala)
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2018. Oct. 09. 16:37
Last Modified: 2018. Oct. 29. 14:42

Actions (login required)

View Item View Item