A Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Okatató Kórház Nonprofit Zrt. és a Körmendi Egészségügyi Szolgálatató Nonprofit Kft. összeolvadásának elemzése

Fuchs Ádám (2014) A Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Okatató Kórház Nonprofit Zrt. és a Körmendi Egészségügyi Szolgálatató Nonprofit Kft. összeolvadásának elemzése. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of 11159_fuchs_adam_2014maj_titkos_mesterkepzes.pdf] PDF
11159_fuchs_adam_2014maj_titkos_mesterkepzes.pdf
Hozzáférés joga: Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Minden vállalat életében előfordulhatnak olyan meghatározó események, amelyek „gyökeres” változást idézhetnek elő a társaság működésében. Gondolok itt többek között a gazdálkodási forma váltásra, átalakulásra, vagy egy másik vállalattal való integrációra, stb. Ugyanakkor, véleményem szerint, az csak a legritkább esetekben fordulhat elő, hogy egy társaság – jelen esetben a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – működése során, mindössze 2 év leforgása alatt: ? tulajdonos váltáson megy keresztül; ? összeolvad egy másik kórházzal; ? átalakul, melynek következtében gazdálkodási formát vált; ? valamint egy teljes körű, átfogó számviteli rendszerváltozást következtében, kénytelen a korábbi könyvelési és nyilvántartási rendszerét átalakítani. Habár ezek a történések külön-külön is olyan komplex események, melyek rendkívül nagy terhet jelentenének bármelyik intézmény számára, mégis méltánytalanul kevés szó esett róla eddigi tanulmányaim során. Ennek megfelelően a szakdolgozatom témájaként a Nyugat-Dunántúli régi egyik legnagyobb és legrégebbi egészségügyi intézményének és egy szintén Vas Megyében működő „kisebb kórház” összeolvadási folyamatának bemutatását és részletesebb elemzését választottam, egy kisebb jövőbeni kitekintéssel kibővítve. Miért pont a Markusovszky Kórház és a Körmendi Kórház integrációja? A kérdésre a válasz egyszerű, egyrészt azért, mivel a főiskolai tanulmányaim befejezését követően a végzetségemnek megfelelő álláslehetőséggel élve a Markusovszky Kórház alkalmazásában – mint eddigi első és egyetlen szakmai munkahely – kezdtem el dolgozni, így a közel három év alatt szerzett munkatapasztalataimat felhasználva célszerűnek tűnt, hogy a mesterképzés keretében készítendő szakdolgozatom a Markusovszky Kórházzal kapcsolatos témában készítem el. Másrészt pedig maga a két kórház integrációs folyamatában való aktív részvétel is olyan komoly kihívást jelentett számomra, mellyel hasonlóval eddig még nem találkoztam. Az összeolvadásról készített tanulmány felépítése a következőképpen történik: a bevezetésben kifejtésre került az általam választott téma fontossága, meghatározásra kerültek a tanulmány készítésével szemben támasztott célkitűzéseim, valamint néhány gondolatban ismertettem a dolgozat tartalmi felépítését. Ezt követően a második fejezetben a két kórház rövid történi áttekintését mutattam be, külön kiemelve a működésüket érintő fontosabb gazdasági eseményeket. Míg a tanulmány harmadik fejezetében a két kórház integrációt megelőző időszaki gazdálkodásának elemzését, értékelését mutatom be részletesebben egyrészt korábbi szekunder kutatási információkra, másrészt a már ismert szekunder információkból általam készített primer adatokra való tekintettel. Melynek keretében a két kórház működésének eredményességét vizsgáltam külön-külön bevételi és kiadási jogcímekre megbontva, mintegy alátámasztva a későbbiek során bemutatásra kerülő integráció „létjogosultságát. Ezt követően a negyedik fejezetben az integráció előzményei, előkészületei az összeolvadáshoz vezető korábbi jogszabályváltozások, magának a folyamatnak a végrehajtása és egyes lépése, valamint az egyes sajátosságok kerültek részletesebb bemutatásra, mintegy szemléltetve az integráció végrehajtásának komplex mibenlétét. Majd az ötödik fejezet keretében részletes ismertetésre kerültek azok a gazdaságosabb működést célzó intézkedések, melyeket a kórház az összeolvadást követően bevezetett a két kórház együttes eredményességének javítása érdekében. Külön-külön bemutatva a szervezeti struktúrában, az alapfeladat ellátásban, a humán erőforrásban, valamint az egyéb területeken megjelenő változásokra tekintettel. Míg a szakdolgozat hatodik fejeztében egyrészt a fenti intézkedések Markusovszky Kórház integrációt követő eredményére gyakorolt hatását mutattam be részletesen külön-külön a korábbi év, valamint az üzleti terv adataival összehasonlítva. Másrészt pedig a fejezet lezárásaként az általam készített két gazdasági társaság integrációjának (általánosságban) SWOT analízisének keretében az összeolvadással kapcsolatos erősségek, gyengeségek, lehetősége és veszélyek kerültek ismertetésre. A szakdolgozat készítése során, a fentieken kívül a primer és szekunder kutatási adatok segítségével igyekeztem részletesen bemutatni azokat a tényezőket, amelyek hosszú távon ahhoz a tulajdonosi döntéshez vezettek, melynek értelmében a két kórház integrációját végre kellett hajtani. Továbbá magának a folyamatnak a bemutatásán és az azt követő gazdaságosabb működést célzó intézkedések bevezetésének eredményre gyakorolt hatásának elemzésével igyekeztem bemutatni, hogy az integráció nemcsak egy egyszerű „összeadásként” értelmezhető (eredménykategóriák összevonása), hiszen számos esetben azzal a céllal hatják végre, hogy egy nehezebb helyzetben lévő akár veszteségesen gazdálkodó táraság működését javítsák. Végezetül pedig, a tanulmány hetedik fejeztében betekintést nyertünk a Markusovszky Kórház jövőjébe, amelynek során kiemeltem az integrációt követően mindössze 1 év alatt bekövetkezett további rendkívüli eseményeket, melyek mind jelentős hatással voltak a kórház működésére. Egyrészt a kórház átalakulása – társasági formaváltása –, másrészt pedig az új államháztartási számviteli rendszer változásainak bevezetése, melyek legalább akkora, ha nem nagyobb horderejű témának számítanak, mint a két kórház integrációjának bemutatása. Befejezésül pedig összegzem a nyert tapasztalatokat és eredményeket.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Lambertné Katona Mónika
Belső
adjunktus
UNSPECIFIED
Csuka Lajosné
Külső
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: egészségügy, fúzió - egyesülés, gazdálkodás, gazdasági elemzés, hatás - hatásvizsgálat - hatáselemzés, kórház, Körmend (Vas), Körmendi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Körmend), Markusovszky Kórház (Szombathely), nonprofit szervezet - civil szervezet, Szombathely (Vas)
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2018. Oct. 09. 16:37
Last Modified: 2018. Oct. 29. 14:42

Actions (login required)

View Item View Item