Forest Hungary Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó elemzése a beszámolók alapján

Fekete Annamária (2014) Forest Hungary Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó elemzése a beszámolók alapján. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of 11156_fekete_annamaria_2014maj.pdf] PDF
11156_fekete_annamaria_2014maj.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

Szakdolgozatom témájának a Forest Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó elemzését választottam a 2009-től 2012-ig tartó beszámolási időszak adatainak felhasználásával. A társasággal munkahelyem révén kerültem kapcsolatba, s mivel a Forest Kft. Zalaegerszeg város egyik legmeghatározóbb vállalata, remek alkalomnak kínálkozott a téma kidolgozása, melynek során arra törekedtem, hogy a rendelkezésemre álló információk alapján a vállalkozás működésének egészére vonatkozóan valós képet tudjak mutatni a Kft.-ről. A Forest Hungary Kft. egy jó hírnevű vállalkozás Zalaegerszegen, amely megbízható és színvonalas minőséget képvisel mind a hazai és mind a nemzetközi piacon egyaránt, bútoripari alkatrészek, belsőépítészeti alapanyagok és készbútorok importjával, belföldi nagykereskedelmi értékesítésével és exportjával foglalkozó kereskedelmi vállalkozás. Az első fejezetben a Kft. történeti áttekintését követően megismerhetjük a vállalkozás tevékenységének területeit, szervezeti felépítését, valamint számviteli politikáját. A második „Az elemzés szerepe a vállalkozás életében” című fejezetben a későbbi fejezetek elméleti megalapozásához szükséges információkat, tudnivalókat gyűjtöttem össze. Megismertetem az olvasót az elemzés információforrásaival, fajtáival, a mutatószámok lehetséges csoportosításaival. A harmadik fejezetben a vagyoni helyzet elemzésének során megoszlási viszonyszámok felhasználásával vertikálisan elemeztem a vállalkozás eszköz-és forrásoldalát, majd horizontálisan mutatószámok képzésével vontam le a konklúziókat. Az elemzésből kitűnik, hogy a vállalkozást kevésbé viselték meg a válság évei, mint a versenytársait, hiszen vagyonát is képes volt növelni a vizsgált időszak alatt, melyet elsősorban forgóeszközökbe fektet. Sőt 5 évvel a 2005-ös horvátországi leányvállalat alapítása utána 2010-ben újabb leányvállalatot tudott alapítani Szerbiában 100%-os tulajdoni hányaddal, eredménytartalékát 40,62%-kal növelte a bázis időszakhoz képest a vizsgált periódus utolsó évére, valamint minden évben osztalékot tudott fizetni. A saját tőke növekedése egyértelműen az eredménytartalék dinamikus növekedésének tudható be. A vállalkozás hosszú lejáratú kötelezettségeit 2012-re teljesen megszüntette, már hitelmentesen tudott működni, ami a gazdasági stabilitását mutatja. A befektetett és forgóeszközök összetételének elemzését számos mutató felhasználásával végeztem el, fedezeti és eszközmegtérülési és tőkeszerkezeti mutatók alapján a vállalkozás pénzügyi biztonságát évről évre erőteljesebbnek ítélhetjük meg. A negyedik fejezetben a pénzügyi, likviditási helyzet elemzése során azt vizsgáltam, hogy a forgóeszközei mennyire könnyen tehetők pénzzé, pénzügyi helyzetének megítélése érdekében a likviditást, az adósságállományt, a vevők és szállítók forgási sebességét és a cash-flow (pénzáramok) vizsgálatát végeztem el. A kapott eredmények alapján, likviditási mutatók segítségével arra a következtetésre jutottam, hogy a Forest Hungary Kft. könnyedén eleget tud tenni a felmerülő rövid lejáratú kötelezettségeinek. A vállalkozás eladósodottságának vizsgálata során megállapítottam, hogy vállalkozás csekély mértékben támaszkodik idegen forrásra, saját forrásaival eleget tud tenni a biztonságos működés követelményeinek. A vevők és szállítók vizsgálata alapján a vállalkozás helyzete kevésbé mutat kedvező képet, a többi vizsgált mutatóhoz képest elmarad, az átlagos szállítási futamidőt meghaladja a vevők futamideje. A vevők és szállítók átfutási idejének különbségének csökkentésére nagyobb figyelmet kellene fordítani, szerződéskötéskor hosszabb fizetési határidőkre kellene törekedni a szállítókkal szemben, míg a vevők esetében célszerű lenne minél rövidebb teljesítési határidőket kieszközölni. A cash-flow elemzéséből, a befektetésfinanszírozási mutató felhasználásával ismét megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a társaság pénzügyi, likviditási helyzete stabil maradt. Az utolsó, ötödik fejezetben a jövedelmi helyzet elemzése során jövedelmezőségi mutatók segítségével a vállalkozás eredményességét mutatattam be az olvasónak. Az eredménykimutatás egyes kategóriáit viszonyítottam a kiválasztott vetítési alaphoz. A vizsgált 5 féle mutató alapján a vállalkozás jövedelemtermelő képessége kedvezőtlen irányba változott, de a csökkenés ellenére egy sikeres vállalkozást vizsgálhattam. Végül a vállalkozás hozamtermelő képességét hatékonysági mutatók segítségével értékeltem, arra a megállapításra jutottam, hogy a csökkentő értékű mutatók ellenére a vállalkozás képes a hatékony működésre, a hozamtermelő képessége még mindig megfelelő összképet mutat. Az előrejelzések kedvezőnek mondhatók, a mutatók trendjét figyelembe véve további növekedés prognosztizálható a vállalkozás életében, a Forest Hungary Kft. jól működő, dinamikus szereplője a gazdaságnak. Elmondható, hogy kiszámítható gazdaságpolitikát folyat, hiszen 2012-re már saját tőkéből valósította meg a fejlesztéseit, biztonságos működésre törekszik. Mindezek mellett törekednie kell a piaci részesedésének megtartására, ezzel egyidőben a növelésére is. Összegezve az eddigieket a Kft. egy folyamatosan fejlődő, mint már említettem gazdaságilag stabil cég, melynek nagy előnye, a hitel nélküli működés, a munkájukat jól végző, összeszokott alkalmazottak.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Simonné Romsics Erika
Belső
számvitel mesteroktató
UNSPECIFIED
Bodrogi Zsolt
Külső
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: Forest Hungary Kft. (Zalaegerszeg), gazdaságosság - gazdasági hatékonyság, hatékonyságvizsgálat, jövedelmezőség - jövedelmi helyzet, komplex gazdasági elemzés, mérlegelemzés - beszámoló elemzése, pénzügyi helyzet - likviditási helyzet, számvitel - könyvvitel, vagyoni helyzet, Zalaegerszeg (Zala)
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2018. Oct. 09. 16:37
Last Modified: 2018. Oct. 29. 14:40

Actions (login required)

View Item View Item