Vas megye önkormányzatainak nyújtott támogatások vizsgálata a kincstári rendszeren keresztül

Ferencz Katalin (2014) Vas megye önkormányzatainak nyújtott támogatások vizsgálata a kincstári rendszeren keresztül. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of ferencz_katalin_2014máj.pdf] PDF
ferencz_katalin_2014máj.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

A szakmai gyakorlatomat a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságán (továbbiakban: Igazgatóság) töltöttem el. A gyakorlatom ideje alatt megismerkedtem a Magyar Államkincstár felépítésével, működésével, az általa ellátandó feladatokkal, főleg megyei szinten. Ezek alapján választottam a szakdolgozatom témáját, Vas megye önkormányzatainak nyújtott támogatások vizsgálata a kincstári rendszeren keresztül. A témaválasztásnál egyrészt szerepet játszott, hogy az Igazgatóság számos szállal kötődik az önkormányzatokhoz, másrészt, hogy az önkormányzati rendszerben az elmúlt években nagy változások következtek be, és még napjainkban sem fejeződtek be. 2012. január 1-jétől hatályba lépett az új önkormányzati törvény, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.), ami több lépésben váltotta/váltja fel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt. Mivel az önkormányzati alrendszer az államháztartás részét képezi, ezért az államháztartási rendszer bemutatását is fontosnak tartottam (fogalma, funkciói, bevételei és kiadásai, alrendszerei), különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseire. A korábbi törvényi szabályozás (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény) négy alrendszert különített el: központi alrendszert, az elkülönített állami pénzalapokat, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, és az önkormányzati alrendszert, a jelenlegi törvényi szabályozás tekintetében az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a központi alrendszeren belül működnek. Ez alapján röviden jellemeztem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, és az elkülönített állami pénzalapokat érintő legfontosabb jellemzőket. A témámból adódóan bemutatásra került a Magyar Államkincstár rövid története, ami a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok megalakulásáig (önkormányzati rendszer kiépülése után) nyúlik vissza. Ismertettem a szervezetére, működésére, feladataira vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, megyei szinten is. Kiemelném, hogy a megyei önkormányzatok és hivatalik 2012. január 1-jétől kötelesek számlát vezetni a Magyar Államkincstárnál. Lényegesnek tartottam, külön fejezetben tárgyalni a helyi önkormányzatokat megillető támogatási formákat, mivel nagy területet ölelnek fel, és az előző évekhez képest változás tapasztalható a támogatásokat illetően is. (Mötv. rendelkezései). Az önkormányzatokra tekintettel az új önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól) fontosabb részei a következők: - települési önkormányzatok működnek a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a főváros kerületekben - a megyei önkormányzatok feladat- és hatáskörének változása (területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés) - államigazgatási feladat - és hatáskörök változása (járások kialakulásával egyes államigazgatási (hatósági) feladatok átkerültek a járásokhoz a jegyző hatásköréből) - helyi önkormányzat tisztségviselőire vonatkozó változások (különösen a polgármesterre, jegyzőre vonatkozóan) - a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó változások (a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvényt hatályon kívül helyezte) - helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó változások (feladatfinanszírozási rendszer) Az Igazgatóság által rendelkezésemre bocsátott 2009-2012. évi adatok alapján vizsgáltam a Vas megye önkormányzatainak nyújtott támogatási formákat, ezeken belül is az állami támogatásokat, hozzájárulásokat. A támogatásokon belül ebben az időszakban jelenik meg új jogcímen, 2011-ben a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása, illetve 2012-ben a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása. Az említett támogatási formák összefüggésben vannak az önkormányzatok 2010 előtti adósságfelhalmozásával, hiszen 2007 és 2010 között az önkormányzati rendszer eladósodott, ezért szükség volt az adósságrendezésre. Több lépésben valósították meg ezt a folyamatot, 2014 elején fejeződött be az önkormányzatok adósságának kezelése. A támogatásokat tekintve, fontos változás, hogy az eddig normatív alapú támogatási rendszert, felváltotta feladatalapú támogatási rendszer, amit az önkormányzatok a kötelező feladataik ellátására fordíthatnak. A támogatás biztosítása több szempont figyelembe vételével történik, mint a takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzatok elvárható saját bevétele, a helyi önkormányzatok tényleges saját bevétele. A támogatások vizsgálata során bemutatom az állami támogatások, hozzájárulások együttes alakulását, de kitérek a támogatási típusokra külön-külön is. (évről évre folyamatosan csökkennek) A szakdolgozatom írása során azt tapasztaltam, hogy a rengetek törvény, kormányrendelet, azok módosításai között nehéz eligazodni. Az államháztartás rendszere bonyolult, szerteágazó területeket ölel fel, amelyeket nehéz folyamatosan követni. Egy-egy új törvény, kormányrendelet bevezetése komoly munkát jelent az érintetteknek, főleg, ha még pontosan nem tisztázottak a változtatásokkal kapcsolatos feladatok.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Némethné Czaller Zsuzsanna
UNSPECIFIED
pénzügy mestertanár

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: államháztartás, Magyar Államkincstár, kincstári rendszer, önkormányzat, helyi önkormányzat, állami támogatás, hozzájárulások, Vas megye
Depositing User: Szabó G. Tibor
Date Deposited: 2015. Jan. 13. 11:38
Last Modified: 2015. Jan. 13. 11:38

Actions (login required)

View Item View Item