Az INTERFA Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján

Kuti Beáta (2015) Az INTERFA Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of kuti_beáta_2015jan_titkos.pdf] PDF
kuti_beáta_2015jan_titkos.pdf
Hozzáférés joga: Repository staff only until 2100.

Download (2MB)

Abstract

Szakdolgozatomban az INTERFA Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzését végeztem el az utolsó lezárt 5 év (2009-2013) adatai alapján. Ehhez a társaság mérlegeit, eredménykimutatásait, kiegészítő mellékleteit, a témához kapcsolódó szakirodalmakat, internetes forrásokat és a vállalkozásnál rendelkezésemre bocsátott adatokat használtam fel. Először a gazdasági elemzés lényegét, szükségszerűségét, feladatait, jellemzőit igyekeztem bemutatni. Az elméleti rész után a vállalat történelmi hátterét tártam fel a kezdetektől napjainkig, ami az anyavállalat fontosságát, szerepét is bemutatja egyben. A fejezetből megtudható, hogyan jött létre a vállalat és a folyamatos bővítéseknek köszönhetően a piacon illetve a gazdaságban milyen szerepet tölt be jelenleg a társaság. Bemutattam az INTERFA Kft. legfőbb részlegeit és a szervezeti felépítését is. A következő fejezetben a társaság elszámolási rendjének legfontosabb jellemzőit mutattam be, kitérve először a könyvvezetési és beszámolási kötelezettségre. Ebből a részből kiderül például, hogy kiknek van szükségük információkra a vállalat vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, tevékenységéről, stb., milyen beszámoló fajták vannak a gazdasági életben, az éves beszámolónak milyen részei vannak, milyen számviteli alapelveket kell alkalmazni a beszámoló elkészítése és a könyvvezetés során. Az INTERFA Kft. számviteli politikájának áttekintése, főbb jellemzőinek, sajátosságainak megemlítése is ebben a fejezetben történik. Az elméleti részek és a vállalat bemutatása után a társaság beszámolóiban kimutatott adatainak vizsgálatát, elemzését végeztem el. Ebben a részben a kiegészítő mellékletre és az üzleti jelentésre is kitérek. Külön bemutattam a mérleg eszköz és forrás oldalán feltűntetett legfőbb adatokat, elvégeztem az eredménykimutatás levezetését. A következő rész a vállalat anyagi, vagyoni helyzetét taglalja. Itt az eszköz és forrást oldalt egyaránt bemutattam, majd részleteztem a vagyonfedezettségi, eszközmegtérülési és tőkeszerkezeti mutatókat. A fejezetből kiderül, hogy a vállalat vagyona a 2009-es évhez viszonyítva minden évben növekedést mutatott, de ha az előző évhez viszonyítjuk az adatokat, akkor növekedés és csökkenés is látható. Ebben a részben megtudhatjuk a befektetett eszközök fedezete, tárgyi eszköz fedezete, nettó forgótőke, tőkeellátottság, tőkearányos mérleg szerinti eredmény, saját tőke / jegyzett tőke aránya, és kötelezettségek aránya mutató alakulását a vizsgált évekre vonatkozóan. A 7. fejezetben a pénzügyi helyzet átfogó elemzését végeztem el, melyben kitértem a pénzügyi elemzés szükségességére a vállalatnál. Elvégeztem a likviditási mutatók értékelését és az adósságállomány vizsgálatát is, melyből kiderül, hogy a vállalat likvidnek tekinthető, az adósságállománya pedig elenyésző. A következő fejezetben az INTERFA Kft. hatékonyságának vizsgálatára és annak mutatószámainak részletezésére került sor. Levezetésre került a bruttó termelési érték és az elméleti képlet alapján bemutatásra került az anyagmentes termelési érték és a nettó termelési érték is. Kiszámításra került a hozzáadott érték, az 1 főre jutó bruttó termelési érték és az 1 főre jutó hozzáadott érték mutatója. A 9. fejezetben a jövedelmezőség átfogó elemzése következik. Megtudhatjuk a figyelembe vehető eredménykategóriákat és az alkalmazott vetítési alapokat egyaránt. Ebben a részben az árbevétel-arányos jövedelmezőség, a tőkearányos jövedelmezőség, az eszközarányos jövedelmezőség és az élőmunka-arányos jövedelmezőség kiszámítására került sor. A következő, 10. fejezet a vállalat jelenlegi helyzetét, valamint terveit, kilátásait tárja fel a jövőre tekintve. A dolgozatom utolsó főbb pontja az összefoglalás, megállapítások, következtetések és javaslatok, melyet az irodalomjegyzék és a mellékletek követnek.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Simonné Romsics Erika
UNSPECIFIED
számviteli mestertanár

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: komplex gazdasági elemzés, mérlegelemzés - beszámoló elemzése, számviteli politika, vagyoni helyzet, likviditás - fizetőképesség, gazdaságosság - gazdasági hatékonyság, jövedelmezőség - jövedelmi helyzet, bútoripar
Depositing User: Góczán Judit
Date Deposited: 2015. Jan. 06. 09:24
Last Modified: 2015. Sep. 04. 11:44

Actions (login required)

View Item View Item