A vagyongazdálkodás vizsgálata Lenti Város Önkormányzatánál 2013-2016 években

Kiss Laura (2017) A vagyongazdálkodás vizsgálata Lenti Város Önkormányzatánál 2013-2016 években. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of kiss_laura_2017jún.pdf] PDF
kiss_laura_2017jún.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

A szakdolgozatom Lenti Város Önkormányzatának vagyongazdálkodását mutatja be 2013-2016. években. A dolgozatom megírásához a pénzügy és számvitel szakirányon megszerzett ismereteim mellett rendelkezésemre álltak az éves zárszámadások mérlege, kiegészítő melléklete, jogszabályok, illetve különböző szakirodalmak. A szakirodalmat áttekintve bemutattam Magyarország önkormányzatait, a vagyongazdálkodás jogi szabályozását. A dolgozatom lényegi részében Lenti város gazdasági, társadalmi helyzetének bemutatásával kezdtem. Ezt követően ismertettem Lenti Város Önkormányzatát. Ezt követően dolgozatom leglényegesebb részében elemzés alá vettem az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak, majd ezen belül is az egyes mérlegtételek alakulását 2013-2016. években. Kitértem ezek ok-okozati összefüggéseire, illetve a hatásaikra, észrevehető változásokra. Ahhoz, hogy egy önkormányzat biztonságosan működjön, elengedhetetlen a gazdálkodásához megalapozott ismeret, mind a munkavállalók, mind az önkormányzat környezete számára. Ezeknek az ismereteknek a megismeréséhez segítséget nyújt az éves beszámolók vizsgálata. A mérleg elemzése során betekintést tettem az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásába. A 2014. évben befolyásolták az Önkormányzat vagyonát az állami beavatkozások. Az állam az adósságkonszolidáció által átvállalta a hosszú lejáratú kötelezettségeket. Az önkormányzat eszközeinek nagy részét a befektetett eszközök képezik, amelyeknek elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy az önkormányzat az elmúlt években nagyobb beruházásokat és felújításokat hajtott végre, ami növelte az önkormányzat vagyonát, viszont a hitelfelvétel miatt az önkormányzat kötelezettségei is megnőttek. Látszik, hogy az Önkormányzat folyamatos beruházásokat hajtott végre, amelyek mértéke meghaladta az értékcsökkenés összegét. Fontos, hogy az elkövetkező években ezen eszközök karbantartásáról, illetve pótlásáról is tudjon gondoskodni. A forgóeszközök értéke 2013-2015. években elenyésző volt. 2016. évben az Önkormányzat az adott évben fel nem használt állami támogatás összegét kincstárjegybe fektette, ami véleményem szerint helyes döntés volt, mivel a kamatbevétel által az Önkormányzat felhasználható pénzeszköze tovább gyarapodhatott. A pénzeszközökről összességében elmondható, hogy a vizsgált időszakban 2015. évre jelentős volt a növekedés, viszont a következő években folyamatosan csökkent. A pénzeszközök csupán a mérleg 2,5-8,2 %-át tette ki, mégis fontos szerepe van az Önkormányzat gazdálkodásában, hiszen ebből finanszírozza az év során felmerülő kiadásokat. A követelések bár a mérlegen belül nem képviselnek magas arányt, mégis nagy a jelentősége, hogy az önkormányzatnak mennyi a kintlévősége. A 2016. évben szereplő követelés összege véleményem szerint már túl nagy, a behajtás érdekében minden intézkedést meg kell tenni. A saját tőke aránya az forrásokon belül jelentős. A vizsgált időszakban az Önkormányzatnál 89,7 % felett mozog, ami jelentős tőkeerőt mutat. A saját tőke értéke folyamatosan nőtt a négy év során. A mértékének változására hatott a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény, ugyanis a nemzetközi vagyon induláskori értéke és az egyéb eszközök induláskori értéke változatlan maradt a mérlegben. Megfigyelhető, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodását pontosan megtervezte az évek során, ami jó képet ad a tervezés alaposságáról. Figyelembe véve, hogy ezek a vagyonelemek meghatározzák a szerv működését, kikövetkeztethető, hogy a város előtt hosszabb távon is stabil jövő áll Szakdolgozatom második része a szakmai gyakorlati beszámolóról szól. Az utolsó fél éves szakmai gyakorlatomat Lenti Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztályán végeztem. A hivatalnál töltött első napjaim során megismerkedtem az osztály tevékenységével, hogy a gyakornoki munkámmal hozzájáruljak a mindennapi feladatok ellátásához. A következő napokban már részt vettem adminisztrációs feladatok elvégzésében. A szakmai gyakorlat során iránymutatásokat kaptam, segítettek a jogszabályok és az elméleti alapok gyakorlatban való érvényesítésében. A beszámolóban néhány fontosabb feladatot mutatok be és röviden írok a megszerzett tapasztalatokról. A gyakorlati naplómban felsorolom a gyakorlati időszakban elvégzett feladatokat.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Dr Csanádi Ágnes
UNSPECIFIED
főiskolai docens

Item Type: Final paper
Uncontrolled Keywords: önkormányzat, helyi önkormányzat , vagyongazdálkodás, mérlegelemzés - beszámoló elemzése, Lenti (Zala), szabályozás
Depositing User: Szabó G. Tibor
Date Deposited: 2017. Jun. 13. 18:51
Last Modified: 2017. Jun. 13. 18:51

Actions (login required)

View Item View Item